- Προκρίνονται οι 24 ή 36 δόσεις

Νέα ευνοϊκή στην εφορία

Naftemporiki - - Οικονομια -

περισσότερων εξ αυτών ή δόσεων αυτών.

Επίσης ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

Το Δημόσιο πάντως μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό

Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η νέα ρύθμιση το πλήθος των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά, ενώ θα είναι αυτοματοποιημένη.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.