Το ισχύον πλαίσιο

Naftemporiki - - Οικονομια -

τικά πεδία που αφορούν την ύπαρξη: α) ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα αν έχουν δηλωθεί εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στο Ε9 ή αν υπάρχουν δικαιώματα μη δηλωμένα, β) πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. Ο υπόχρεος θα πρέπει να κάνει κλικ αν έχει μεταφορικά μέσα και οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Ε1, πρόσφατα αποκτηθέντα κτλ, είδος, αριθμός νηολογίου/κυκλοφορίας, ποσοστό κτλ, γ) λοιπά περιουσιακά στοιχεία: Θα πρέπει να δηλωθούν:- Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, άλλες περιπτώσεις.Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. - Κινητά αξίας (π.χ. έργα τέχνης, συλλογές), δ) λογαριασμούς σε τράπεζες, ταμιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα (ΙΒΑΝ).

Τέλος, στο πεδίο (ε) συμπληρώνονται τα στοιχεία της πάγιας εντολής με το σχετικό IBAN, ώστε να χρεώνεται η δόση της ρύθμισης απευθείας από τον λογαριασμό αυτό στην τράπεζα. 8. Στο τέλος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν κλικ στην ένδειξη «Υποβολή» και η αίτηση της ρύθμισης θα υποβληθεί για έγκριση στο TAXISnet. Η ρύθμιση εγκρίνεται ακόμη και την ίδια ημέρα. Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση η πρώτη πληρωμή πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα, οπότε και θα αρχίσουν να τρέχουν κανονικά οι δόσεις. Οι δόσεις δεν είναι άτοκες, αλλά επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.