Διά βίου μάθηση

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

Μια άλλη λύση για την καλύτερη κατανόηση των γενεών έγκειται στον τρόπο που η εταιρεία προσεγγίζει το θέμα της διά βίου μάθησης. Εδώ απαιτείται αναδιαμόρφωση της παραδοσιακής μονοδιάστατης επαγγελματικής εξέλιξης βελτιστοποιημένης για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παλαιότερων γενεών. Οι baby boomers και οι υποψήφιοι της γενιάς Χ παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό μια έντονη προτίμηση για σταδιοδρομία με προοδευτική πορεία προαγωγών. Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και κοινωνία μια τέτοια εξέλιξη της σταδιοδρομίας θα ήταν φυσιολογική. Αυτό, άλλωστε, οδήγησε πολλούς οργανισμούς κατά το παρελθόν στην υιοθέτηση μιας πληθώρας τίτλων και δομών διοίκησης. Όμως πλέον οι περικοπές δαπανών και οι άλλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης άλλαξαν τα δεδομένα. Ενδεικτικά, η εκπαίδευση όπου προσφερόταν- ήταν πιο πιθανό να συνίσταται σε μεμονωμένες διήμερες ή τριήμερες συνεδρίες, συνήθως εκτός έδρας. Τέτοιες δομές δεν εξυπηρετούν πλέον τους νέους εργαζόμενους, που έχουν μεγαλώσει με τη συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς και οι αποκτηθείσες γνώσεις γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες. Έχουν γίνει επίσης μάρτυρες της εξάλειψης μέτρων που ήταν δεδομένα για πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, όπως η υποβάθμιση των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής πρόνοιας και η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις επιβιώνουν όταν είναι σε θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νέους ανθρώπους, κάτι που δεν θα πετύχουν με τίτλους αλλά επικεντρωνόμενες στις ευκαιρίες διά βίου μάθησης.

M

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.