«Προαπαιτούμενο» ένα πιο αισιόδοξο σενάριο

Naftemporiki - - Σοφοκλεουσ -

III πραγματοποιείται η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Epsilon Net με διανομή 5.587.720 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. H ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

III σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.000.000 τεμαχίων του Εντόκου Γραμματίου του Ελληνικού Δημοσίου, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,09%, ISIN GR0004114402, εκδόσεως 14.12.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ.

III ξεκινά η διαπραγμάτευση των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας «Epsilon Net Α.Ε.» με τελική ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η μία και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,039927 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.

III φως έλαβε η ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιρειών Ελλάκτωρ και Τράπεζας Πειραιώς. Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των παραπάνω τίτλων ορίσθηκε η σημερινή. III ανοδικός στόχος για τον γενικό δείκτη βρίσκεται στις 650 μονάδες (38,2% της διόρθωσης) και για να συμβεί αυτό θα πρέπει αφενός να μη χαλάσει η εικόνα με κλείσιμο κάτω από τις 625 μονάδες, αφετέρου ο τζίρος να παραμείνει σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα των 40 εκατ. ευρώ. Οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών είναι πλέον αγορασμένοι όπως και ο MACD, ενώ οι ταλαντωτές κινούνται σε ουδέτερες ζώνες τιμών. Διαγραμματικά τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει δραματικά, βραχυπρόθεσμα ο χαρακτήρας της συσσώρευσης διατηρείται και μόνο μια διάσπαση των 650 μονάδων θα βάλει σε ισχύ ένα πιο αισιόδοξο σενάριο κίνησης» σημειώνει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης από την Βeta Aχεπευ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.