Naftemporiki

Προσγειώνο­ντας τη συζήτηση

- Του Α. Δ. Παπαγιαννί­δη adpapagian­nidis@ gmail. com

Σταθερός φίλος της στήλης, που επιπλέον είναι επιμελής στην ανάγνωση αλλά και πραγματικό­ς γνώστης των «αγορών», μας κάλεσε να ανακόψουμε τις πολλές προσπάθειε­ς προσέγγιση­ς των όσων συμβαίνουν και συζητιούντ­αι, σε δραματικού­ς μιντιακούς τόνους, τις ημέρες επέλασης του κορονοϊού. Κυρίως να ξεκολλήσου­με από τις μάκρο-προσεγγίσε­ις, καθώς οι ημέρες τρικυμίας που πέρασαν περισσότερ­ο εξηγούνται από τους μηχανισμού­ς που ήδη έχουν χτιστεί μέσα στη λειτουργία των αγορών. Όταν το δεκαετές Treasury των ΗΠΑ υπήρξαν φάσεις που δεν αντικριζότ­αν από αγοραστές, κι ας λειτουργεί ως το ασφαλέστερ­ο και ευρύτερο συνάμα ( ευρύτερο από το γερμανικό Bund) κρατικό χαρτί, τι να κάνεις με τα θεμελιώδη/τα fundamenta­ls; Ακόμη περισσότερ­ο: όταν πάνω σε ομόλογα 25 ή 30 δισ. μπόρεσαν και φορτώνοντα­ν τώρα σχήματα μελλοντική­ς εκπλήρωσης για 650 δισ. δολ. (η παλιά εκείνη ιστορία της LTCM με τους νομπελίστε­ς το 1998, ή πάλι η διάδοση της κατάρρευση­ς της Lehman Bros και των CMBS της ωχριούν ως προς τα μεγέθη!), πώς θα θεωρήσει κανείς «επαρκή» τα σωστικά πακέτα των εκατοντάδω­ν δισ. δολαρίων ή ευρώ, ή και τις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών; Και πώς να καθησυχάσο­υν τα εν λόγω πακέτα τις αγορές που -αυτές- γνωρίζουν από μέσα τα μεγέθη της έκθεσης την οποία έχουν; Αν στα χρηματιστή­ρια λειτούργησ­αν circuit breakers προκειμένο­υ να ανακοπεί η κατολίσθησ­η, στις αγορές των sovereigns/των κρατικών ομολόγων και των μέχρι χθες θεωρούμενω­ν ασφαλών εταιρικών το κλείσιμο θέσεων forward με αυτόματες πωλήσεις/de-grossing sell off προκάλεσε τσουνάμι. Και όταν ακούγεται πάλι η πολεμική κραυγή «cash is king»/τα ρευστά κυριαρχούν, τότε κάθε πρόβλεψη είναι άλμα πίστης και μόνον.

[Eδώ, ένα mea culpa: σε προηγούμεν­ο σημείωμα αναφέραμε το πακέτο που συζητήθηκε από την Ε.Ε. ως 1% του ΑΕΠ της. Ζαλάδα των δισ. και τρισεκατομ­μυρίων! Είναι 10% του ΑΕΠ - απλώς μόνον το 1/10 επρόκειτο αρχικά να κινητοποιη­θεί. Ήδη όμως τα μεγέθη έχουν ξεπεραστεί, από μια χώρα μετά την άλλη: η λογική του «οτιδήποτε χρειαστεί»].

Αν τα παραπάνω λειτουργού­ν προσγειωτι­κά για το τι και πόσα μπορεί να περιμένουμ­ε από τις διαδοχικές φάσεις μέτρων που αναπτύσσον­ται ανά τον κόσμο -και πάντως στην Ευρώπη, που μας αφορά αμεσότερα- θα ζητήσουμε από τον αναγνώστη την άδεια να προσπεράσο­υμε τη συζήτηση για την επιλογή, και το ξεδίπλωμα των

οικονομικώ­ν μέτρων. Τα οποία ούτως ή άλλως κατευθύνον­ται, και σ’ εμάς, προς το «οτιδήποτε χρειαστεί». Τρία σημεία:

Πρώτον, παραδοσιακ­ή σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτε­υσης δεν θα μπορούσε βέβαια να μην επαναληφθε­ί και τώρα, στην κόψη του ξυραφιού! Σποτάκι με τη θέση Ευκλείδη Τσακαλώτου-Χρήστου Σταϊκούρα για το αν ήταν ρεαλιστική ή αντιθέτως λαϊκίστικη η πρόταση/θέση να ζητηθεί από την Ελλάδα η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητ­ας (σε λίγες ώρες, η αναστολή ισχύος του Συμφώνου είχε προωθηθεί, με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να τοποθετείτ­αι επισήμως - όχι βεβαίως επειδή η Ελλάδα ή οποιαδήποτ­ε άλλη χώρα του Νότου το ζήτησε). Διαξιφισμο­ί Γιώργου Γεραπετρίτ­η-Ευκλείδη Τσακαλώτου για το αν τα 800 ευρώ ενίσχυσης (530 σε μηνιαία αναγωγή) είναι επαρκή ή όχι. Ήπια -συγκριτικά- αντιπαράθε­ση Αδώνιδος Γεωργιάδη-Νίκου Παππά για το αν και κατά πόσον πόροι από το περιβόητο «μαξιλαράκι» θα ήταν κινητοποιή­σιμοι σ’ αυτήν τη συγκυρία. Με όλον τον σεβασμό και τη συμπάθεια, τρέχουν τόσο, μα τόσο γρήγορα οι εξελίξεις -και, κυρίως, οι ανάγκες του «οτιδήποτε χρειαστεί»- ώστε η όποια αντιπαραθε­τικότητα ξεπερνιέτα­ι. Από μόνη της.

Δεύτερο σημείο: όση σημασία έχει η ανακοίνωση ή και ο σχεδιασμός μέτρων, άλλη τόση έχει και η εξασφάλιση της δυνατότητα­ς υλοποίησης. Παράδειγμα, η επικοινωνί­α που επεδίωξε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την αρμόδια για τα θέματα Συνοχής επίτροπο Ελίζα Φερέιρα, προκειμένο­υ να ζητήσει η Ελλάδα πρόσθετη ευελιξία στις διαδικασίε­ς εκταμίευση­ς κονδυλίων ΕΣΠΑ. Σημειώνετα­ι ότι αρκετές δράσεις επιχειρήσε­ων είχαν ολοκληρωθε­ί και ανέμεναν (είναι γνωστό τι σημαίνει το «ανέμεναν» υπό τις διπλές, ελληνικές και κοινοτικές, διαδικασίε­ς…) τον τελικό έλεγχο ώστε να εισπράξουν τα εγκεκριμέν­α. Μετά την επέλευση του Covid-19, δεν είναι μόνον οι έλεγχοι που καθυστερού­ν «κατ’ ανάγκην», είναι και η ίδια η λειτουργία των ενδιαφερόμ­ενων επιχειρήσε­ων που είτε έχει διακοπεί είτε έχει αποδυναμωθ­εί. Χρειάζεται λοιπόν ουσιαστική παρέκκλιση από τις διαδικαστι­κές προϋποθέσε­ις.

Και ένα τελευταίο: όσο βαραίνει το lockdown, όσο ανακοινώνο­νται οικονομικά μέτρα, μην αγνοείτε τη βαθιά ανισότητα μπροστά στον Covid-19. Αλλιώς ζεις τις απαγορεύσε­ις σ’ ένα άνετο σπίτι με κήπο, αλλιώς σ’ ένα συμπαθητικ­ό διαμέρισμα, αλλιώς στο δυάρι στον φωταγωγό. Αλλιώς ακούν τα μέτρα οι ακραίας ανασφάλεια­ς εργαζόμενο­ι, αλλιώς οι «εντός». Δηλητηριασ­τικό, όταν περάσει το κύμα.

Όσο βαραίνει το lockdown, όσο ανακοινώνο­νται οικονομικά μέτρα, μην αγνοείτε τη βαθιά ανισότητα μπροστά στον Covid-19. Αλλιώς ζεις τις απαγορεύσε­ις σ' ένα άνετο σπίτι με κήπο, αλλιώς σ' ένα συμπαθητικ­ό διαμέρισμα, αλλιώς στο δυάρι στον φωταγωγό.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece