Naftemporiki

«Πάγωσαν» τα deals στην κτηματαγορ­ά της Θεσσαλονίκ­ης

- Του Γιώργου Χατζηλίδη ghatzil@ naftempori­ki. gr

Στην «κατάψυξη» έχει μπει η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκ­ης λόγω του κορονοϊού και των περιοριστι­κών μέτρων υπό τον φόβο ραγδαίας εξάπλωσής του, σε μία περίοδο που η κτηματαγορ­ά είχε μπει σε τροχιά σταθεροποί­ησης και έδειχνε έτοιμη να απογειωθεί. Όπως αναφέρει στη «Ν» ο πρόεδρος του Παρατηρητη­ρίου Τιμών & Εκτιμήσεων ΝΑ Ευρώπης Κώστας Γεωργάκος, τα πρωτόγνωρα μέτρα που ( καλώς) έχουν ληφθεί για τον περιορι

σμό της πανδημίας και η αβεβαιότητ­α για την επόμενη μέρα έχουν βάλει στον πάγο συμφωνίες που θεωρούνταν κλεισμένες και για τις οποίες είχαν δοθεί ακόμα και προκαταβολ­ές. «Βιώνουμε πρωτοφανεί­ς καταστάσει­ς που δεν τις είχαμε δει ούτε το καλοκαίρι του 2015 με τα capital controls. Τα πάντα έχουν νεκρώσει, κυριαρχεί η αβεβαιότητ­α και όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αγορά», συμπληρώνε­ι ο ίδιος, τονίζοντας ότι οι δραματικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να ενταχθεί και το επάγγελμα του μεσίτη στους επαγγελματ­ίες που θα στηρίξει το κράτος.

Στάση αναμονής

Οι πληροφορίε­ς αναφέρουν ότι, μέσα στη γενικότερη αναστάτωση, αρκετοί Έλληνες και ξένοι επενδυτές που είχαν έλθει σε καταρχήν συμφωνίες με ιδιοκτήτες μετατοπίζο­υν τις τελικές συζητήσεις για αργότερα, επιλέγοντα­ς στάση αναμονής μέχρι την ομαλοποίησ­η της κατάστασης.

Ωστόσο, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που το lock down σταματήσει στα τέλη

Απριλίου, ο κ. Γεωργάκος εκτιμά ότι η κτηματαγορ­ά θα βγει λαβωμένη από αυτήν τη μεγάλη κρίση, καθώς στο μεταξύ θα έχουν μειωθεί οι αξίες των ακινήτων, κάτι που βέβαια θα δημιουργήσ­ει νέες ευκαιρίες σε όσους επενδυτές καταφέρουν να διατηρήσου­ν ισχυρή ρευστότητα. « Η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκ­ης ήταν υποτιμημέν­η πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού. Βρισκόμαστ­αν σε πορεία σταθεροποί­ησης που πιθανώς θα μας οδηγούσε σε άνοδο, αλλά, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθ­εί για τη φετινή χρο

νιά, οι τιμές πώλησης -το τονίζω, πώλησης, όχι ζήτησης- τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ήταν σε ορισμένες μειωμένες από 10% έως 20%», αναφέρει ο ίδιος.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργάκος εκτιμά ότι η καραντίνα στην οποία έχει μπει η πόλη λόγω του κορονοϊού και οι συνακόλουθ­ες ακυρώσεις των τουριστικώ­ν αφίξεων θα είναι η χαριστική βολή στο φαινόμενο Airbnb, όπως τουλάχιστο­ν το ξέραμε μέχρι σήμερα. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο, οι βραχυχρόνι­ες μισθώσεις βρίσκονταν ήδη σε φθίνουσα πορεία, πριν ξεσπάσει η πανδημία, καθώς από τα 2.200 δηλωμένα ακίνητα βραχυχρόνι­ας μίσθωσης, ενεργά ήταν από τις αρχές του 2020 τα 1.800. «Η κρίση του κορονοϊού θα είναι ακόμα ένας λόγος για να γυρίσουν οι μικροϊδιοκ­τήτες στην παραδοσιακ­ή μίσθωση, ενώ η εκτίμησή μου είναι ότι και πολλοί πρώην γραφειακοί που μετατράπηκ­αν σε Airbnb θα γυρίσουν στην αρχική χρήση τους, ενώ σε γραφεία θα μετατραπού­ν και πρώην βιοτεχνικο­ί χώροι», καταλήγει ο κ. Γεωργάκος.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece