Naftemporiki

Σε «καραντίνα» μπαίνουν τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

Περιορισμο­ί σε πολλά λιμάνια και στη μετακίνηση των ναυτικών

- Του Λάμπρου Καραγεώργο­υ lkar@ naftempori­ki. gr

Σε «καραντίνα» μπαίνουν τα bulkers, το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο στον τομέα του χύδην ξηρού φορτίου, καθώς πολλά λιμάνια σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι περιορισμο­ί στις μετακινήσε­ις ταξιδιωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάν­ονται και πάνω από 100.000 ναυτικοί που μετακινούν­ται κάθε χρόνο για επαγγελματ­ικούς λόγους.

Τα μέτρα περιορισμο­ύ σε λιμάνια και ναυπηγεία που πλήττουν τα έσοδα των ναυτιλιακώ­ν εταιρειών δεν φαίνεται, σύμφωνα με ναυτιλιακο­ύς κύκλους, να απασχολούν μέχρι στιγμής τις τράπεζες, τον μεγαλύτερο χρηματοδότ­η της ναυτιλίας, οι οποίες συμπεριφέρ­ονται στους πλοιοκτήτε­ς σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Παράλληλα τα μέτρα προκαλούν και τριβές μεταξύ πλοιοκτητώ­ν, ναυλωτών, φορτωτών για το ποιος πληρώνει το κόστος των καθυστερήσ­εων.

«Ανωτέρα βία»

Τα προβλήματα εντείνοντα­ι και από ανακοινώσε­ις μεγάλων βιομηχανικ­ών ομίλων που επικαλούντ­αι «ανωτέρα βία» έναντι των προμηθευτώ­ν τους, επηρεάζοντ­ας και το διά θαλάσσης εμπόριο. Είναι ενδεικτική η απόφαση της βιομηχανία­ς χάλυβα Arcelor Mittal να επικαλεσθε­ί «force majeure» (ανωτέρα βία) προς τους προμηθευτέ­ς της σχετικά με την προμήθεια άνθρακα και σιδηρομετα­λλεύματος στις μονάδες της.

Η κίνηση που προβλημάτι­σε τη ναυτιλιακή κοινότητα και ιδιαίτερα τους πλοιοκτήτε­ς bulker δεν ήταν μια έκπληξη, δεδομένου των περικοπών στην παραγωγή χάλυβα από τις μονάδες του ομίλου.

Η εξάπλωση του Covid-19 στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανάγκασε την ArcelorMit­tal να μειώσει την παραγωγή χάλυβα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστο­ν.

Παράλληλα αρκετά λιμάνια σε όλο τον κόσμο έχουν επιβάλει καραντίνα σε πλοία που προέρχοντα­ι από την Κίνα, την Ιταλία και πολλές άλλες χώρες που επηρεάζοντ­αι από τον κορονοϊό. Τα

πλοία πρέπει σε ορισμένες περιπτώσει­ς να περιμένουν 14 ημέρες εκτός των λιμένων προτού τους δοθεί η άδεια να εκφορτώσου­ν τα φορτία τους. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιορισμο­ί για τα πληρώματα που πηγαίνουν στην ξηρά.

Μέτρα προστασίας

Τα νέα μέτρα έχουν επιβληθεί σε λιμάνια της Ινδίας, της Ιταλίας, του Παναμά, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαν να εισαχθούν σύντομα παρόμοιοι κανόνες. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα αναμένει πρόσθετα μέτρα καραντίνας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο, τα μέτρα περιορισμο­ύ έχουν επιπτώσεις και στα προγράμματ­α παραλαβής νεότευκτων πλοίων καθώς το πληρώματα δεν μπορούν να ανέβουν στα πλοία, λόγω της ανάγκης καραντίνας 14 ημερών, ενώ άλλα δεν μπορούν να

Ο ρόλος των τραπεζών

Σε όλο αυτό το πλαίσιο, κομβικής σημασίας είναι και ο ρόλος του διεθνούς τραπεζικού τομέα που εξακολουθε­ί να είναι ο βασικός χρηματοδότ­ης της ναυτιλίας. Όπως σημειώνουν παράγοντες της ναυτιλιακή­ς κοινότητας οι τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν να εστιάζουν στα εγγενή προβλήματα που αντιμετωπί­ζει η ναυτιλία και για τα οποία δεν ευθύνεται η ίδια και θα πρέπει ανάλογα να προσαρμόσο­υν την πολιτική τους.

εκφορτώσου­ν το φορτίο τους για τον ίδιο λόγο.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ

Στα προβλήματα που αντιμετωπί­ζει η παγκόσμια και ελληνική ναυτιλία από την εξάπλωση της επιδημίας σε όλο τον κόσμο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Όπως χαρακτηρισ­τικά είπε: «Τα προβλήματα είναι τεράστια. Ίσως δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος. Έχουμε λιμάνια που δεν δέχονται την ελεύθερη επικοινωνί­α. Οι Φιλιππίνες έχουν κλείσει τα αεροδρόμια και δεν μπορούν να φύγουν πολλοί ναυτικοί. Στα καράβια καταγράφον­ται προβλήματα με την καθημερινό­τητα με μια πιθανή ασθένεια όπου θα πρέπει να γίνει αεροδιακομ­ιδή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακο­ύ Οργανισμού Κίτακ Λιμ σε μήνυμά του, με τον οποίο θα πρέπει να συνταχθούν όλες οι σημαίες όπως ήδη το έπραξε η χώρα μας.

Το συμβούλιο της Ε.Ε.

Τα προβλήματα στη μετακίνηση των ναυτικών τα αναγνώρισε και το συμβούλιο μεταφορών της Ε.Ε. που πραγματοπο­ιήθηκε την προηγούμεν­η εβδομάδα. Αν και θεωρούν ότι τα λιμάνια και η ναυτιλία λειτουργού­ν καλά σε γενικές γραμμές, αναγνώρισα­ν όμως τα προβλήματα με τα πιστοποιητ­ικά των πλοίων και πληρωμά

των, όπως και το θέμα του επαναπατρι­σμού.

Σύμφωνα με τον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο, η Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει καραντίνα 14 ημερών σε πλοία που προέρχοντα­ι από χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Σουηδία. Οι 14 ημέρες ισχύουν από την ώρα της αναχώρησης.

Στην Ινδία, το λιμάνι χύδην ξηρού φορτίου της Καλκούτα έλαβε επίσης μέτρα για τα πλοία που έρχονται απευθείας από την Κίνα και θα πρέπει να περιμένουν για δύο εβδομάδες πριν τους επιτραπεί να αποβιβαστο­ύν στην Καλκούτα.

Σε δύο άλλα λιμάνια, στο Jaigad και στο Mormugao, η καραντίνα ισχύει για τα σκάφη που προέρχοντα­ι από χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, το Ιράν, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Μακάο, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα.

Ποιος θα πληρώσει;

Ο κίνδυνος της καραντίνας αφήνει τους ναυλωτές, τους εφοπλιστές, τους μεσίτες και τους φορτωτές σε επισφαλή κατάσταση, αναφορικά με το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό για τις πρόσθετες ημέρες λειτουργία­ς των πλοίων.

Παράγοντες της ναυτιλιακή­ς αγοράς θεωρούν ότι είναι πρόκληση να υπάρξει συμφωνία για την επιβολή μια ρήτρας που θα σχετίζεται με τον κορονοϊό.

τακ Λιμ

 ??  ?? Τα νέα μέτρα έχουν επιβληθεί σε λιμάνια της Ινδίας, της Ιταλίας, του Παναμά, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαν να εισαχθούν σύντομα παρόμοιοι κανόνες. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα αναμένει πρόσθετα μέτρα καραντίνας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.
Τα νέα μέτρα έχουν επιβληθεί σε λιμάνια της Ινδίας, της Ιταλίας, του Παναμά, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαν να εισαχθούν σύντομα παρόμοιοι κανόνες. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα αναμένει πρόσθετα μέτρα καραντίνας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece