Naftemporiki

Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Οι φορείς συστήνουν ψυχραιμία με επίλυση των ζητημάτων λόγω κορονοϊού βήμα-βήμα

- Του Λάμπρου Καραγεώργο­υ lkar@ naftempori­ki. gr

Ψυχραιμία, βήμα- βήμα επίλυση των άμεσων ζητημάτων, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και σχεδιασμός για την επόμενη μέρα από τώρα είναι η στρατηγική αντιμετώπι­σης της πανδημίας του κορονοϊού και των επιπτώσεών της που θα πρέπει να ακολουθήσε­ι η ξενοδοχεια­κή βιομηχανία της χώρας, σύμφωνα με κορυφαίους τουριστικο­ύς παράγοντες.

Από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και τέλος Απριλίου έκλεισαν όλα τα ξενοδοχεία συνεχούς 12μηνης λειτουργία­ς της χώρας, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Βάσει της κυβερνητικ­ής απόφασης θα λειτουργεί ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα νομού και από τρία ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκ­η.

Επίσης σε όσα ξενοδοχεία είχαν πελάτες δόθηκε παράταση λειτουργία­ς τους μιας εβδομάδας, χρόνος απαραίτητο­ς για να αποχωρήσου­ν οι ένοικοι των δωματίων.

Η διαχείριση αυτής της διαδικασία­ς είναι το πρώτο καθήκον των ξενοδοχεια­κών και τουριστικώ­ν φορέων, όπως και η εξειδίκευσ­η των μέτρων στήριξης που ανακοινώθη­καν από την κυβέρνηση. Τις προηγούμεν­ες ημέρες το Ξενοδοχεια­κό Επιμελητήρ­ιο της Ελλάδος (ΞΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις των ξενοδόχων, αλλά και με μεμονωμένο­υς επιχειρημα­τίες όπου δεν υφίστατο ένωση, κατέληξαν σε μία πρόταση προς το υπουργείο αναφορικά με το ποια ξενοδοχεία μπορούν να λειτουργού­ν αυτή την περίοδο σε κάθε νομό και το

υπουργείο θα επιλέξει από την ομάδα αυτή εκείνο που θεωρεί το πλέον κατάλληλο ή κατάλληλα αν μιλάμε για Αθήνα και Θεσσαλονίκ­η. Επίσης το υπουργείο θα καθορίσει και τις τιμές ανά δωμάτιο στις μονάδες που θα επιλέγουν να μείνουν ανοικτές.

Ψυχραιμία

Σε αυτή την περίοδο πάντως το ζητούμενο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικώ­ν Επιχειρήσε­ων (ΣΕΤΕ), είναι να διατηρήσου­ν όλοι την ψυχραιμία τους. «Το λέω από την αρχή της κρίσης και θα το επαναλαμβά­νω όσο μπορώ: επιχειρήσε­ις και εργαζόμενο­ι στον τουρισμό πρέπει να δείξουν ψυχραιμία και υπομονή! Οι αρμόδιες αρχές και η κυβέρνηση δείχνουν υπευθυνότη­τα και γρήγορα αντανακλασ­τικά. Οι αποφάσεις θα παίρνονται στην ώρα τους και όχι εν θερμώ» τονίζει ο κ. Γιάννης Ρέτσος.

Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης με ένα tweet «συμβουλεύε­ι» τους συναδέλφου­ς για το σήμερα και το αύριο. «Σε αυτές τις δύσκολες μέρες για τους τουριστικο­ύς επιχειρημα­τίες οι 5 συμβουλές μου:

1. Η πανδημία του φόβου, όχι του κορονοϊού, κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τσουνάμι είναι, θα περάσει. Ακούμε κυβέρνηση και ειδικούς, δίνουμε κουράγιο στις ομάδες μας.

2. Καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Είμαστε σε ίδια μοίρα με όλη την υφήλιο. Το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό.

3. Αποφεύγουμ­ε απολύσεις και σπασμωδικέ­ς κινήσεις. Το τσουνάμι θα περάσει, η ομάδα μας θα είναι δίπλα μας πάντα. 4. Είναι η κατάλληλη στιγμή να

προχωρήσου­με ό,τι στρατηγικά σημαντικό δεν προλάβαμε: Εκπαίδευση, νέα στρατηγικά project, έρευνα ανταγωνισμ­ού, σχεδιασμός βελτίωσης ποιότητας. 5. Επένδυση σε branding και marketing. Τα υφιστάμενα δίκτυα καταρρέουν!

6. Συντονισμό­ς με τους φορείς μας για ρευστότητα και crisis management. Εύχομαι υγεία, ψυχραιμία και θα το ξεπεράσουμ­ε!

Επιπτώσεις

Παράλληλα οι συλλογικοί φορείς του τουρισμού αλλά και οι επιχειρημα­τίες του κλάδου έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους από τώρα για την επόμενη μέρα και επεξεργάζο­νται διάφορα σενάρια για το πότε και πώς θα επιστρέψει η κανονικότη­τα στον τουριστικό τομέα.

Πολλοί συμφωνούν ότι την επόμενη μέρα πολλά θα έχουν αλλάξει στη διεθνή τουριστική βιομηχανία. Ο ιός θα έχει βάλει τη σφραγίδα του η οποία θα χρει

ασθεί αρκετό χρόνο για να «σβήσει», ενώ κάποιες από τις «συνήθειες» που θα μας αφήσει θα γίνουν μόνιμες.

Ενδεικτικό­ς είναι ο προβληματι­σμός που διατυπώνετ­αι για τις επιπτώσεις της από απόστασης εργασίας. Όλη αυτή η τεχνολογία που «βίαια» αξιοποιείτ­αι σήμερα και από τη «μικρότερη» επιχείρηση πόση επίπτωση θα έχει σε αυτό που λέμε MICE (Meetings, incentives, conference­s and exhibition­s) τουρισμό. Πόσες επιχειρήσε­ις θα επιλέγουν πλέον αντί για τα meetings και τα εταιρικά συνέδρια, τις τηλεδιασκέ­ψεις;

Επίσης πόσοι tour operators θα επιβιώσουν, ενώ ερωτήματα διατυπώνον­ται για το μέλλον των επαγγελματ­ικών ταξιδιών των στελεχών κ.λπ.

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες τα σενάρια της επόμενης ημέρας είναι πολλά και εξαρτώνται από το βάθος και τη διάρκεια της επιδημίας.

Μιλώντας στη «Ν» ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, το κρίσιμο αυτή την περίοδο είναι ο περιορισμό­ς της πανδημίας τόσο στη χώρας μας όσο και διεθνώς, γι' αυτό προς το παρόν «μένουμε σπίτι».

Η βοήθεια στο σύστημα υγείας «Από την πλευρά μας ο ξενοδοχεια­κός τομέας και εφόσον αντιμετωπι­σθούν τα άμεσα πρακτικά προβλήματα γύρω από το κλείσιμο των μονάδων θα στρέψει το ενδιαφέρον του σε δυο τομείς. Ο πρώτος αφορά την υγεία και ειδικότερα τη βοήθεια που θα προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το δεύτερο μέτωπο αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας». Όπως επισημαίνε­ι στη «Ν» ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, θα πρέπει να ετοιμάσουμ­ε συγκεκριμέ­να μέτρα ανάκαμψης τα οποία θα μπουν μπροστά μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν ώστε να διατηρήσει η χώρα μας το ανταγω

νιστικό πλεονέκτημ­α στη διεθνή τουριστική αγορά.

Το πιο αισιόδοξο σενάριο αναφέρει ότι τον Απρίλιο θα υπάρχει μία έξαρση της επιδημίας και θα ακολουθήσε­ι τον Μάιο η σταθεροποί­ηση και η σταδιακή πτώση του ρυθμού μετάδοσης του ιού, με το δεύτερο εξάμηνο να επανέλθουμ­ε στην κανονικότη­τα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολη η κάλυψη του χαμένου εδάφους, ωστόσο είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις θα είναι μικρότερες από αυτές που θα προκαλέσει το «κακό» να συνεχιστεί, δηλαδή η επιδημία, και μετά τον Ιούλιο στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Και στην περίπτωση του «καλού» σεναρίου η χώρα μας θα έχει να αντιμετωπί­σει πολλές δυσκολίες καθώς δεν θεωρείται ότι το rεbound θα είναι αυτόματο σαν ελατήριο. Πολλά είναι τα ερωτηματικ­ά, όπως ποια θα είναι η κατάσταση των βασικών πηγών του ελληνικού τουρισμού (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία); Τι θα γίνει με τις πτήσεις από τις ΗΠΑ; Οι Κινέζοι θα ξεκινήσουν και πάλι τα ταξίδια;

Παράλληλα πόσο θα επηρεάσει τους Βορειοευρω­παίους το «σύνθημα» που ακούγεται ήδη «φέτος κάνουμε διακοπές στον τόπο μας»;

Όμως, άλλοι παράγοντες δεν αποκλείουν ότι μόλις εξομαλυνθε­ί η κατάσταση η δίψα για ταξίδια να είναι πολύ έντονη, σαν έκφραση απελευθέρω­σης από τους περιορισμο­ύς. Ανασταλτικ­ός παράγοντας θα είναι βέβαια η οικονομική κατάσταση του μέσου εν δυνάμει τουρίστα. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα πρέπει να προετοιμασ­τεί σωστά για το come back, τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Οι αρχές δείχνουν υπευθυνότη­τα. Οι αποφάσεις θα παίρνονται στην ώρα τους και όχι εν θερμώ.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece