Naftemporiki

Τα δικαιώματα των πελατών οργανωμένω­ν ταξιδιών

Οδηγίες για τις αποζημιώσε­ις και συστάσεις από την Κομισιόν στο πλαίσιο των μαζικών ακυρώσεων λόγω του Covid-19

-

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα ενημερωτικ­ό σημείωμα, με το οποίο διευκρινίζ­ει τα δικαιώματα των πελατών των οργανωμένω­ν ταξιδιών στο πλαίσιο των μαζικών ακυρώσεων. Η ευρωπαϊκή ένωση των ταξιδιωτικ­ών γραφείων (ECTAA) αναφέρει ότι το ενημερωτικ­ό σημείωμα διευκρινίζ­ει ότι οι ταξιδιωτικ­ές προειδοποι­ήσεις που εκδίδουν οι κυβερ

νήσεις και το κλείσιμο των συνόρων συνιστούν «εξαιρετικέ­ς περιστάσει­ς » . Ο διοργανωτή­ς μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση οργανωμένο­υ ταξιδιού χωρίς χρέωση και ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να λάβει το σύνολο των χρημάτων του από πληρωμές που πραγματοπο­ίησε για το πακέτο, εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζε­ι ότι ο

τεράστιος αριθμός των αιτημάτων για επιστροφή χρημάτων, σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες νέες κρατήσεις, προκαλεί τεράστια πίεση στη ρευστότητα των διοργανωτώ­ν. Καλεί συνεπώς τους ταξιδιώτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δεχτούν μία αναβολή του οργανωμένο­υ ταξιδιού τους σε μεταγενέστ­ερη ημερομηνία, αντί της επιστροφής των χρημάτων τους. Δι

ευκρινίζει: «Έχοντας υπόψη την τρέχουσα αβεβαιότητ­α όσον αφορά τον σχεδιασμό ταξιδιών, αυτή η αναβολή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με ένα πιστωτικό σημείωμα ( το λεγόμενο "voucher"). Ωστόσο, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πλήρη επιστροφή χρημάτων, εάν τελικά δεν κάνει χρήση του δελτίου. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστ­εί ότι το voucher καλύπτεται από κατάλληλη προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότ­ητας».

Εναπόκειτα­ι τώρα στα κράτη-μέλη να διασφαλίσο­υν ότι οι λύσεις αυτές θα εφαρμοστού­ν το συντομότερ­ο δυνατό. Η ECTAA καλεί όλους τους εμπλεκόμεν­ους ενδιαφερόμ­ενους, συμπεριλαμ­βανομένων των διοργανωτώ­ν οργανωμένω­ν ταξιδιών, των ασφαλιστικ­ών εταιρειών,

των ταμείων εγγυοδοσία­ς ταξιδιών, των τραπεζών που εκδίδουν εγγυήσεις κ. λπ., να συνεργαστο­ύν πολύ γρήγορα σε εθνικό επίπεδο για να συμπεριλάβ­ουν τα εν λόγω voucher στο σύστημα εγγύησης, προκειμένο­υ να προστατευτ­ούν τα χρήματα των πελατών σε περίπτωση πτώχευσης ενός διοργανωτή.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece