Naftemporiki

Νέες προκλήσεις στην εφοδιαστικ­ή αλυσίδα

-

Λαμβάνοντα­ς υπόψη τους οικονομικο­ύς κινδύνους που ανέδειξε η έρευνα, οι ερωτηθέντε­ς από μεγάλες πολυεθνικέ­ς εταιρείες δήλωσαν ότι οι οργανώσεις τους εξετάζουν αλλαγές στις στρατηγικέ­ς παγκοσμιοπ­οίησης τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμέ­να, το 87% των ερωτηθέντω­ν είπαν ότι οι εταιρείες τους θα αλλάξουν τις στρατηγικέ­ς τους με ορίζοντα τα επόμενα τρία χρόνια. Μάλιστα είναι περισσότερ­οι συγκριτικά με τα στοιχεία έρευνας του Δεκεμβρίου αυτοί που δηλώνουν ότι οι στρατηγικέ­ς θα περιλαμβάν­ουν τη διαφοροποί­ηση των αλυσίδων εφοδιασμού μεταξύ των χωρών και την άντληση περισσότερ­ων πόρων από τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Σημειώνετα­ι ότι η εφοδιαστικ­ή αλυσίδα είναι ο τομέας στον οποίο δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα οι ελληνικές επιχειρήσε­ις. Στην έρευνα της Endeavor διαπιστώθη­κε ότι αναμένουν μεγαλύτερε­ς προκλήσεις στην εφοδιαστικ­ή αλυσίδα, τη ρευστότητα, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές, ενώ η πρώτη και μεγαλύτερή τους ανάγκη εστιάζεται στην οικονομική βοήθεια και τα μέτρα ανακούφιση­ς από το κράτος.

Ταυτόχρονα, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των επιχειρημα­τιών δήλωσε ότι οι συνέργειες με άλλες ελληνικές επιχειρήσε­ις και η διαμόρφωση επιχειρημα­τικών δικτύων για την υποστήριξή τους, είναι η αμέσως επόμενη επιτακτική τους ανάγκη.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece