Διαταραχεσ

Women's Health (Greece) - - Cover Story -

Για πολλές δεκαετίες, το λεξικό είχε δύο κατηγορίες για τις διατροφικές διαταραχές:

την ανορεξία και τη βουλιμία. η σύγχρονη έρευνα όμως αποκαλύπτει ότι τα χαρακτηριστικά

των περισσότερων ασθενών εμπίπτουν σε μια άλλη διατροφική διαταραχή. ςτις αρχές της δεκαετίας του ’90, η αμερικανική Ψυχιατρική ένωση εισήγαγε μια

νέα διαγνωστική κατηγορία: διαταραχή Πρόσληψης τροφής Μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς. αυτή η διαταραχή ισχύει για ασθενείς που δεν έχουν ενδείξεις για ανορεξία ή βουλιμία, αλλά έχουν τεταμένη σχέση με το φαγητό ή διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος. ςήμερα, οι διαγνώσεις

της διαταραχής Πρόσληψης τροφής Μη Προσδιοριζόμενης αλλιώς υπερτερούν σημαντικά από αυτή της ανορεξίας και της βουλιμίας. «το άτυπο έχει γίνει τυπικό» λέει ο Ovidio Bermudez, διατροφολόγος. ςτις επόμενες σελίδες θα βρεις μερικές από αυτές τις άτυπες διατροφικές

διαταραχές.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.