Centroamérica en Ci­fras

Mercados & Tendencias Guatemala - - NOTA DE PORTADA - Fuen­te: Or­ga­ni­za­ción In­ter­na­cio­nal del Tra­ba­jo

Po­bla­ción 20.9 mi­llo­nes Po­bla­ción tra­ba­jan­do 15.2 mi­llo­nes Po­bla­ción ocu­pa­da con em­pleo in­for­mal 9.3 mi­llo­nes Po­bla­ción con em­pleo in­for­mal en sec­tor in­for­mal: 6.6 mi­llo­nes Po­bla­ción con em­pleo in­for­mal en sec­tor for­mal 1.8 mi­llo­nes

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.