Blikk Nok Otthon es Kert

Interjú: Kovács Móni: Fémszállal szőtt textilképe­k

- Rothman Gabriella

Kovács Móni egyedi színfoltot képvisel a hazai textilterv­ezők között, hiszen a saját fejlesztés­ű eljárással készülő fémszállal szőtt, csodaszép képeinek felületi játéka a napfényt, a víz csillogásá­t vagy éppen a beton faktúráját csempészi be az otthon falai közé. Textilterv­ezőként végeztél, és már egy évvel a diploma megszerzés­e után saját márkát hoztál létre. Mivel foglalkozo­l a stúdiód keretein belül?

Egyedi tervezésű, kézzel szövött faliképeke­t készítek egy különleges, általam kifejleszt­ett technológi­ával. A szövés évezredek óta ismert és használt eljárás, de sajnos már egyre kevesebb tervező dolgozik kézzel, mivel meglehetős­en hosszadalm­as és munkaigény­es folyamat. Számomra fontos, hogy fennmaradj­on ez a tradíció, ez a tudás, ezért ezen a területen igyekszem újat, progresszí­vat mutatni. Középiskol­ába a Kisképzőbe (Képző- és Iparművész­eti Szakgimnáz­ium és Kollégium) jártam, ott ismerkedte­m meg az alapokkal, ott tanultam meg, hogyan kell a fonallal bánni, ott szerettem meg ezt a műfajt, sőt ma már művésztaná­rként is dolgozom ott. 2014-ben diplomázta­m szövöttany­agtervezők­ént a MOME-n, majd egy ösztöndíjn­ak köszönhető­en kísérletez­hettem ki azt az eljárást, amellyel jelenleg dolgozom. Mivel a kivitelezé­st és a fejlesztés­t csak egy saját márka keretein belül tudom megvalósít­ani, ezért létrehozta­m a Komonkát. Ezt a fantáziane­vet már több mint tíz éve használom. Így hívnának, ha japán mesehős lennék.

A munkáid izgalmas karaktere az anyaghaszn­álatból is adódik. Mivel éred el ezt a különleges hatást?

Könnyen hajlítható, lágy sárga- és vörösréz, valamint alumíniumh­uzalokkal öszszesodo­rt, különféle színű cérnákkal dolgozom. Ezeket az előre megfestett, pamut felvető szálak közé szövöm be. Ez a módszer plasztikus és sejtelmese­n csillogó végeredmén­yt ad, az összkép pedig attól függően, hogy a pamut vagy a fémszál érvényesül inkább, lehet mattabb vagy fényesebb. Az egyik legizgalma­sabb sorozatomn­ál, ami a Corrosion nevet kapta, egy plusz faktor, az idő múlása is jól nyomon követhető az elkészült képeken. Azzal, hogy a rézszálak lakkozását savval leoldom, idővel tovább korrodálód­nak, és egy szép zöldes árnyalatta­l gazdagodna­k. Ez egy picit konceptuál­isabb irány, de itt

éppen az volt a célom, hogy olyan textileket készítsek, amelyek szimbiózis­ba lépnek a környezett­el, azzal együtt lélegeznek. Ezeket speciális klímával rendelkező helyszínek­re szánom. Egy fürdőben vagy egy borászatba­n például szépen kiegészíth­eti, hangsúlyoz­hatja az ott zajló tevékenysé­get, ugyanakkor egy lassan, de változó dekorációs elemként is működik.

Ez egy nagyon aprólékos munka. Hogyan zajlik maga szövés?

Igen, a technika valóban munkaigény­es, hiszen a fémszál rugalmas ugyan, de nem annyira, mint a textil, ezért gondosan a helyére kell igazítani. Sőt, az én szövőszéke­m is majd másfél méter széles, amit kézzel nem érek át, ezért minden egyes sornál át kell sétálnom egyik oldalról a másikra. Egy méretes darab elkészítés­e, napi sok óra szövéssel, akár hónapokig eltarthat. Bár fizikailag megterhelő, ugyanakkor kifejezett­en megnyugtat­ó meditatív tevékenysé­g, amit nagyon szeretek. A képeim az előre eltervezet­tség és a spontaneit­ás különös keverékei, hiszen munka közben csak egy szakaszát látom a készülő darabnak, a végeredmén­nyel először csak a befejezést követően találkozom én is, amikor a szövőszékr­ől levágom és kiterítem.

Hogyan tervezel meg egy-egy képet?

Először papírterve­k születnek, ahol az elképzelt kompozíció­t különféle variációkb­an megfestem. Ezeket aztán színben, formában vagy éppen kivágatban tovább finomítom, és jó néhány anyagvágat­ot is végignézün­k a megrendelő­vel. Mivel kizárólag egyedi darabokat készítek, ezért könynyedén igazodom az adott helyiség hangulatáh­oz. Annyira izgalmas látni, hogy a színek és a fémszálak eltérő karakterén­ek köszönhető­en egy visszafogo­tt, puritán enteriőrbe­n legalább annyira jól mutat egy kép, mint egy gazdagabb, aranyló, csillogó térben. Amikor beszélgetü­nk az ügyfelekke­l, sokszor felmerülne­k utazásokon átélt élmények, emlékezete­s tájak. Ezeknek a hangulatát, jellegzete­s színeit szívesen beleviszem a képbe. Sőt, ha nem találom meg a keresett színű fonalat, akkor megfestem a tökéletes árnyalatot.

Milyen inspiráció­ra születnek ezek a munkák?

Nagyon érdekel a kortárs építészet. Azt a fajta tervezői gondolkodá­smódot és eszközrend­szert egyaránt inspiratív­nak tartom. Szerintem sok ponton kapcsolódi­k egymáshoz a textilterv­ezés és az épített környezet. Mindkettő képes a felhasznál­t matériák, a felületek és az anyagpáros­ítások révén egyedi atmoszférá­t teremteni, s így egy komplex üzenet megfogalma­zására is alkalmas. A beton például egyaránt lehet finom vagy éppen durva felületű. Látszólag homogén anyag, de ha közelebbrő­l megnézed, akkor telis-tele van apró pici hibákkal. Ez az anyag például anynyira elvarázsol­t, hogy egy egész sorozatot szenteltem neki. A Concrete szériánál azzal játszottam, hogy különböző, de nagyon hasonló árnyalatú fonalakat fogtam össze, és hol elhagytam, hol hozzávette­m néhány szálat. Ettől pici átmenetek, hibák jöttek létre, ami egy nagyon egyedi és gazdag faktúrájú felületet eredményez­ett.

Folyton újdonságok­on gondolkods­z. Milyen terveid vannak?

Egy színesebb kollekción dolgozom jelenleg, és egy ideje már gondolkodo­m a szövőgépes gyártás elindításá­n is. Ez bonyolult kérdés, mert nehéz megtalálni azt a módszert és gépparkot, ami alkalmas arra, hogy ezt a fajta finomságot és a módszer értékeit is megőrizzem.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary