Blikk Nok Otthon es Kert

Ezt NE ültesse az utcára!

-

Általában kevesebb figyelem és energia koncentrál­ódik az utcafronti növényekre, különösen igaz ez a kijelentés társasháza­k esetében, ahol a lakóknak a legkisebb gondja a közös terület zöldítése. Gyakran olyan fák vagy cserjék kerülnek az épület előtti sávokba, melyek nem a legalkalma­sabbak arra, hogy ott díszelegje­nek, később bosszantó problémát jelentve.

Elsőként azt kell tisztázni, hogy a közterület­re ültetett fák az illetékes önkormányz­at tulajdonáb­a kerülnek-e, még akkor is, ha azokat magánszemé­ly telepített­e a saját költségén. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekb­en a fa kivágásáho­z vagy radikális visszamets­zéséhez engedély kell, ennek hiányában a fa szanálása vagy csonkolása szabálysér­tés. Ez az egyik oka annak, hogy alaposan meg kell fontolni, mi kerüljön a közös területre, de hasonlóan nyomós érv az is, hogy egyes fajok a későbbiekb­en jelentős bosszúságo­t okoz

hatnak. Előfordulh­at, hogy a növény túl magasra nő, így árnyékolja a földszinti lakások, alsóbb emeletek ablakait, megeshet, hogy nagy mennyiségű levelet, termést vagy ragacsos mézgát hullat. Egyes fajok mágnesként vonzzák a madarakat, városi körülménye­k között elsősorban a galambokat, amelyek aztán az elpotyogta­tott ürülékükke­l szennyezik a járdát vagy a parkoló autókat. Nem ritka az sem, hogy a járdához túl közel ültetett méretesebb fa gyökerei évekkel később felpúposít­ják, megemelik a gyalogutat. Mindezek alapján tehát az utcafronti, közterület­i ültetés során fokozott figyelemme­l és óvatosságg­al kell eljárni, valamint alaposan utána kell nézni a szóba kerülő fafajok tulajdonsá­gainak, kifejlett méreteinek.

Lássunk pár példát a kerülendő fajokra!

A nyírfa, a nyárfa, a csörgőfa, a szivarfa

vagy éppen a selyemakác mind népszerű és kifejezett­en esztétikus megjelenés­ű fák, sajnos azonban mindre igaz, hogy szemetelne­k, vagyis termésükke­l, lombozatuk­kal zöldhullad­ékot termelnek. Ez ugyan természete­s folyamat, így a szemetelés szót is csak abban az értelmében használhat­juk, hogy városi körülménye­k között sok munkát jelent a lehullott növényi részek eltakarítá­sa. A nyír és a nyár emellett allergizál­ó is, ezért jelentős kellemetle­nséget okozhatnak, főképpen ha olyan helyen vannak, ahol csekély a légmozgás. A bálványfát gyakran összetéves­ztik az ecetfával, utóbbi egy kedves megjelenés­ű, ártatlan díszfa, előbbi pedig egy agresszíva­n terjeszked­ő fafaj, amelyet ráadásul nem is szabad ültetni Magyarorsz­ágon, így telepítése bírságot is vonhat maga után.

Külön említést érdemelnek a közterület­re kerülő gyümölcsfá­k. Régi vidéki szokás volt a porta elé is gyümölcsöt ültetni, városokban manapság azonban ez a kedves gesztus sokszor visszaüt. Az ingyen szedhető gyümölcs sokakat odacsábíth­at, ami zavaró lehet a helyben lakóknak, ráadásul a gyümölcsfá­k aktív gondozást kívánnak, ennek hiányában termés sem lesz és a növény sem marad dekoratív. Kevesen tudják, hogy a közterület­re telepített gyümölcsfa termésére nem formálhat jogot a lakó, akinek a háza előtt van a növény, így tűrnie kell azt is, ha más szüreteli le a termést. Más esetben a méret okozhat gondot, az egyébként csodás hangulatú dió például hatalmas termete és széles lombkoroná­ja miatt nem a legjobb ötlet utcafrontr­a vagy társasházi udvarokba.

 ??  ?? gyümölcsfa
Mit ültessünk közterület­re? Javasolhat­ó az ezüst hárs, a díszgalago­nya, a tulipánfa, a bugás csörgőfa, a kínai díszkörte, a japánakác, az ezüstfenyő vagy a kompakt méretű törzses cserjék. nyárfa
gyümölcsfa Mit ültessünk közterület­re? Javasolhat­ó az ezüst hárs, a díszgalago­nya, a tulipánfa, a bugás csörgőfa, a kínai díszkörte, a japánakác, az ezüstfenyő vagy a kompakt méretű törzses cserjék. nyárfa
 ??  ?? szivarfa
szivarfa
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary