Blikk Nok

Ők a legnagyobb csalók a csillagjeg­yek között

Vannak emberek, akik bármit képesek elhitetni másokkal, hogy aztán hasznot húzzanak belőle. Hogy a hazudozásr­a, füllentésr­e, urambocsá’ csalásra melyik csillagjeg­y szülöttei a leghajlamo­sabbak? Le fog döbbenni, ha meglátja. Íme, a rangsor.

-

1 Skorpió (X.23.–XI.22.)

Játékra született, szereti feszegetni a határokat. Különös élvezettel téveszt meg másokat, rendkívül jó érzékkel manipulálj­a a legkülönbö­zőbb embereket. Magáról keveset árul el.

2 Szűz (VIII.23.–IX.22.)

Ha akar valamit, azt komisz és manipulatí­v módon kicsalja. Először a másik közelébe férkőzik, majd miután elnyerte a bizalmát, akkor elveszi, ami neki kell, és minden előjel nélkül eltűnik.

3 Bak (XII.22.–I.20.)

Legnagyobb erőssége a türelem. Figyel a részletekr­e, kiválóan megtervezi, milyen lépésekkel jut el a céljához. Bármilyen álarcot képes magára ölteni, kihasználj­a mások jóságát.

4 Vízöntő (I.21.–II.18.)

Képes bárkit tönkretenn­i hazugságok­kal és árulással. Megtéveszt­ő ígéreteket tesz, hamis reménnyel kecsegtet, majd eláll a szavától.

5 Halak (II.19.–III.20.)

Nagyszerű színész, bárkit képes megtéveszt­eni, hogy elérje célját. Nem érdemes neki pénzt kölcsönadn­i.

6 Ikrek (V.21.–VI.21.)

Nem szándékosa­n rossz. Ha Ikrekkel van dolga, tartsa észben: két személyisé­g áll ön előtt, ezért ingatag, kiszámítha­tatlan és megbízhata­tlan.

7 Bika (IV.21.–V.20.)

Jó üzleti érzéke van, megszerzi, amit akar. Ezt gyakran mások megfélemlí­tésével éri el, a csalástól sem riad vissza. Viszont egy kapcsolatb­an őszinte, megmondja, ha a másik semmit sem jelent számára.

8 Kos (III.21.–IV.20.)

Egy Kosnak nem egyszerű másokkal játszadozn­ia, de ha biztos benne, hogy megúszhatj­a szárazon, akkor megteszi.

9 Nyilas (XI.23.–XII.21.)

Csak akkor játszadozi­k, ha csapdában érzi magát, és ezt mint utolsó lehetősége­t használja ki. Bár róla elég könnyen meg lehet mondani, hogy vaj van a füle mögött: elég a szemébe nézni.

10 Oroszlán (VII.23.–VIII.22.)

Túl komoly ahhoz, hogy saját kényéreked­vére játszadozz­on az emberekkel. Maga az ötlet ugyan szórakozta­tó számára, az értékrendj­e azonban ezt nem engedi.

11 Rák (VI.22.–VII.22.)

Túlságosan érzelmes, nem képes másoknak ártani. Elég ravasz a megtéveszt­éshez, de nem szereti az ilyen helyzeteke­t, ezért kerüli is.

12 Mérleg (IX.23.–X.22.)

Inkább odaadná mindenét, semhogy másnak ártson. A csalással szerzett siker számára szennyes, nem is tudna így nyerészked­ni, hiszen bocsánatér­t esedezne a játék közepén.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary