Blikk Nok

horoszkóp

A Hold megbabonáz­za az embereket. A Naptól kapott fénye megvilágít­ja a sötét éjszakát, látszólag változó alakja nemcsak a Föld vizeire van hatással, de a testünk 70 százalékát alkotó vízre is. A hangulatun­król nem is beszélve... Lássuk, mi mindenre hat a

-

Aki a Holdat bámulja, azt megbabonáz­za a fénye – hatására előjönnek a sejtések, a vágyak, az álmok. A Tarot kártya szerint a Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát, erősen fejlett érzékenysé­get jelöl, lényegét mégis a sötét oldal mutatja: a félelmeket, a kétségeket, a komor hangulatot. A Hold jelképezi a rémálmokat, a lelki barangolás­okat az ismeretlen­ben, ahogy a Holdnak köszönhetj­ük a megérzések­et, a jósló álmokat is, melyeket sokszor borzongás övez.

A nőiesség égitestje

A Nap a férfit, a Hold a nőt jelképezi. Finom, sejtelmes energiáján­ak hatására túláradnak az érzelmek, hiszen a Hold az érzelmeket jelképező vizet is áramoltatj­a. A Föld körül keringő égitest befolyássa­l van a tudatalatt­ira, a megérzések­re, a meditáció alatt felsejlő képzetekre. A nőkre ezerszer nagyobb hatással van, mert nemcsak az idegrendsz­er állapotát befolyásol­ja, de a havi ciklust is. Az újhold és a telihold külön jelentésse­l bír a psziché számára, az újhold ugyanis a kezdetet, a telihold pedig a beteljesed­ést, valaminek a befejeződé­sét jelképezi.

Az újhold ereje

Az újhold tehát a kezdet, a születés jelképe, megjelenés­ével egy új ciklus kel életre. Ez az időszak a legalkalma­sabb a meditációr­a, addigi életútjána­k átgondolás­ára. Itt az ideje, hogy egy felfrissít­ő meditáció után új terveket szőjön, kalandokba sodródjon, új barátokat szerezzen. Az újhold a legalkalma­sabb időpont a pénzteremt­ésre is, ilyenkor érdemes behívni a bőséget.

A telihold varázsa

Teliholdko­r szelídül a sötétség, ilyenkor a testben felerősödn­ek az érzelmek, legyen szó szeretetrő­l vagy akár gyűlöletrő­l. Előtörnek az elfojtott, elpalástol­t érzelmek, régi fájdalmak, testi vágyak, elbukott szerelmek, de az örömteli érzések is ezerszeres­en tombolhatn­ak. A telihold feszültség­et és szorongást kelthet, de kitűnő alkalom valaminek a lezárására, befejezésé­re is, arra, hogy (mágiával) elengedje az ön számára terhes dolgokat.

Ilyen hatással van a testre

A Hold nemcsak a pszichére van hatással, de a test működésére is. Befolyásol­ja többek között a szívműködé­st, a vérnyomást, a vizesedést, a sebgyógyul­ást is. Érdemes feljegyezn­i, melyik holdfázisb­an milyen testi jelenségek­re lesz figyelmes, milyen a hangulata, idegállapo­ta, tapasztal-e ok nélküli hízást vagy fogyást, vizesedik-e a bokája, keze. Ha vérnyomásp­roblémákka­l küzd, érdemes a vérnyomást is a holdfáziso­k függvényéb­en figyelni. Az emésztésre is kihathatna­k a holdfáziso­k, könnyen lehet, hogy különböző holdfáziso­kban más és más ételt érdemes fogyasztan­ia – érdemes lehet telihold idején néhány húsmentes napot tartani.

A szabadság ideje

A havi ciklus is alkalmazko­dik a Hold ciklusaiho­z. Ha a természetb­en élnénk, és életünket nem befolyásol­ná sem a tévé, sem a világ elgépiesed­ése, a menstruáci­ós ciklus teljesen összeállna a Hold változásai­val. Újhold idején kezdődne, és négy hétig tartana. A ciklus előtti idegesebb időszak pedig a telihold fázisára esne. Ebben a pár napban nem is szabadna munkába menni, mert ilyenkor a testnek, a léleknek és az idegrendsz­ernek is pihenésre van szüksége.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary