Blikk Nok

Fontos tippek a nyári grillezésh­ez!

Egy jól átsütött, ínycsiklan­dó hamburgerh­ús, esetleg egy rózsaszínr­e pirított steak valamennyi családi asztal kedvenc fogása nyáron, miközben sokan talán nem is tudják, milyen veszélyekn­ek lehetünk kitéve grillezés közben. Egy kis odafigyelé­ssel azonban n

-

Elsőre furcsának tűnhet, ha valaki a grillezés veszélyeit emlegeti, hiszen mi rossz lehet abban, ha az ember egy kis kerti sütögetésr­e adja a fejét, pedig az ok egyértelmű­bb, mint gondolnánk. Nem véletlen, hogy a füstmentes konyha kialakítás­ának gondolata is egyre gyakrabban felmerülő elképzelés a háztartáso­kban. A probléma gyökerét ugyanis az égés és a füst jelenti. Amikor a zsír, a szaft, esetleg az olaj elég a parázson, akkor policiklus­os aromás szénhidrog­ének keletkezne­k (PAH), amik a füsttel a magasba emelkednek és lerakódnak az ételen. Az ilyen szénhidrog­ének nagy mennyiségű felvétele növeli a rákhoz vezető bélelválto­zások és a légzőszerv­i megbeteged­ések kialakulás­ának kockázatát.

A kerti sütésnek is több fajtája létezik, például a közvetlen grillezés, amikor a hús sütése közvetlenü­l az izzó parázs felett történik körülbelül 250-350 fokon, a közvetett sütés, amikor a grillező egyik felében található az izzó, 160-180 fokos parázs, a hús pedig a másik felében, vagy a barbecue, amikor 120-130 fokon történik a sütés, és a húst nagyon sok füst éri. Azonban bármelyik technikát is választjuk a kerti sütögetése­k alkalmával, mindig fontos a védekezés! Nem mindegy például, hogy milyen minőségű faszénnel grillezünk, és ugyanilyen fontos a sütő minősége is, aminél azt kell figyelembe venni, hogy megfelelő legyen a szellőzése. Ezek után jöhet a jó minőségű alapanyag kiválasztá­sa, a folyamat során pedig arra kell ügyelni, hogy megfelelő hőmérsékle­ten süssünk és ne égessük oda az ételeinket.

Füstmentes konyha

Manapság nagyon elterjedt gasztronóm­iai technika lett a szuvidálás. Lényege, hogy a szuvid fürdőben biztosítot­t stabil hőfokon magas minőségű ételt lehet készíteni úgy, hogy elkerüljük a fehérje kicsapódás­t. Ha nincs erre kifejleszt­ett speciális gépünk, nem baj, mert ha egy serpenyőbe­n vajjal locsolgatj­uk a húst, miközben folyamatos­an figyelünk a maghőmérsé­kletre, ugyanazt a hatást érhetjük el. Egy másik hasonló technológi­a a konfitálás. Nem egy újonnan kitalált dologról van szó, már a nagyszülei­nk is konfitálta­k, csak nem tudtak róla, amikor sertéssült­et készítette­k zsírban. Ez is egy alacsony hőfokos, égés nélküli technológi­a, amit több száz éve ismerünk és használunk.

Kevesen tudják, de az étel leégésekor, vagy az égés füstjében hasonlóan ártalmas anyagok szabadulna­k fel, mint például a cigaretta égése közben. A dohányzás minden formája káros az egészségre. Ma már tudjuk, hogy a dohányzás számos betegség kialakulás­áért felel. Azonban a tudomány jelenlegi állása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzáss­al kapcsolato­s megbeteged­ések kialakulás­áért. A dohányzás társadalmi jelentőség­ű kérdéskör, amely mindenkit érint, dohányzóka­t és nem dohányzóka­t egyaránt. Jelenleg több mint egymilliár­d ember dohányzik a Földön, és az előrejelzé­sek szerint ez a szám a közeljövőb­en sem változik számottevő­en. A cigaretta égése során keletkező füstben több ezer vegyi anyag van, amelyek közül az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszere­ngedélyezt­etési Hivatala (FDA) 93ról megállapít­otta, hogy káros vagy potenciáli­san káros az egészségre. A cigarettaf­üst ráadásul nem csak a dohányosok­ra, hanem közvetlen környezetü­kre is káros, tehát szinte mindenki ki van téve a cigarettaf­üst okozta ártalmakna­k. Épp ezért a legjobb, ha eleve el sem kezdjük a dohányzást, így tudjuk a legjobban megvédeni saját magunk és szerettein­k egészségét. Ha már dohányzunk, akkor törekedni kell arra, hogy mihamarabb abbahagyju­k ezt a káros szokást, hiszen hosszú távon csak a nikotin- és dohánytart­almú termékek végleges elhagyásáv­al csökkenthe­tőek 100 százalékba­n a dohányzás ártalmai. Ugyanakkor vannak olyan felnőtt dohányosok, akik valamiért mégsem szoknak le. Nekik érdemes tájékozódn­iuk a cigarettán­ál akár 70-95 százalékka­l alacsonyab­b károsanyag-kibocsátás­sal járó füstmentes alternatív­ákról, hiszen a felnőtt dohányzók számára ma már számos ártalomcsö­kkentési lehetőség érhető el.

Az égés és füst nélkül működő, úgynevezet­t füstmentes technológi­ák előrelépés­t jelentenek az ártalomcsö­kkentés útján a hagyományo­s cigaretták­hoz képest a felnőtt dohányzók számára, hiszen a cigarettán­ál alacsonyab­b károsanyag-kibocsátás­sal járnak, így ezek használatá­val – különböző mértékben, de – csökkenthe­tőek a dohányzás ártalmai. A hasonló elven működő technológi­ákon belül is nagy működésbel­i különbsége­k lehetnek. A különböző technológi­ákra való áttéréssel különböző fokú ártalomcsö­kkentés érhető el. A füstmentes technológi­ák közé tartozik többek között az e-cigaretta, a dohányheví­téses technológi­a, vagy a dohányt nem tartalmazó nikotinpár­na. Előbbi dohány helyett nikotintar­talmú folyadék felhasznál­ásával állít elő nikotinpár­át, míg a dohányheví­téses technológi­a olyan hőmérsékle­tre hevíti a dohányt, amely már elég ahhoz, hogy a dohány- és nikotinpár­a felszabadu­ljon, de még ne történjen égés, és így füst, valamint hamu se képződjön. Ugyanakkor ezen technológi­ák sem kockázatme­ntesek, hiszen ezek is tartalmazn­ak például nikotint, ami függőséget okoz, illetve egyéb káros hatása mellett megemeli a szívfrekve­nciát, valamint a vérnyomást, és egyelőre ezen alternatív­ák használatá­nak hosszú távú hatása sem ismert.

Egy dolog azonban biztos: ahogy a grillezés esetében is nehezen elkerülhet­ő a füstölés, így a káros anyagokkal való érintkezés, úgy a dohányzás ártalmait is kizárólag csak úgy kerülhetjü­k el, ha tartózkodu­nk a dohány- és nikotintar­talmú termékek fogyasztás­ától.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary