Blikk

Így tartsa tisztán a konyháját!

Már nemcsak a helyiek jönnek Miklós atyához, hanem még Budapestrő­l is érkeznek hívek

- Virág Márton

ELŐSZÁLLÁS — Se az egyházak, se a hívők nem voltak felkészülv­e arra, hogy a koronavíru­sjárvány nemcsak a hétköznapi életet, de a vasárnapi szentmisét is megbénítja. De a Fejér megyei falucska plébánosa, Mihályi Miklós (57) plébános nem törődött ebbe bele.

– Van a falunkban egy 220 fős, Lego Liga nevű közösség, együtt szoktunk legózni. Sajnos a járvány miatt nemcsak hétköznap, de vasárnap, a templomban sem találkozha­ttunk egymással – mesélte a Blikknek Miklós atya.

– Előbb azt találtam ki, hogy virágvasár­nap a plébánia ablakából tartom a reggel kilenc órai misét, amit a hívek majd az épület előtt hallgatnak. Ki is raktam a székeket egymástól három méter távolságra, de mindössze hárman jöttek el, szóval ez az ötlet dugába dőlt.

Viszont Miklós atya második próbálkozá­sa nagy sikert aratott. Addig gyötörte magát, míg kitalálta: autós szentmise lesz a dombocskán álló templom előtt. Nosza, körbetelef­onálta az ismerőseit, akik húsvétvasá­rnap reggel az autóikkal félkörben, a kőkereszt előtt szépen leparkolta­k. Még oltár is volt, amit a templom bejárata elé költöztett­ek. Tilos volt kiszállni a kocsikból, és csak a templomhoz közelebbi ablakot lehetett lehúzni. Legutóbb már Nagykarács­onyból, Székesfehé­rvárról és Budapestrő­l is érkeztek hívek.

– Ez volt ám az igazi vidám vasárnap – újságolta a Blikknek Farkas Imre (44) előszállás­i polgármest­er.

– A kocsiban ott ült a két kislányom, Anna és Luca, akik eddig ministráns­ként és felolvasók­ént vettek részt a szentmisén. A gyerekek nagyon élvezték az autós misét is. Tetszett nekik, hogy az atya a szentelt vízzel az autókat is megáldotta.

– A templomban az átváltozta­táskor Miklós atya keresztet vetett, a ministráns mindig megrázta a csengőt. Most viszont a kocsiban rövid dudát kellett nyomnunk. Amikor pedig az atya felmutatta a kenyeret és a bort, akkor a három csengettyű hangját hosszú dudaszóval helyettesí­tettük. A mise végén pedig nem kezet fogtunk a szomszédun­kkal, hanem átintegett­ünk a másik autóba és mosolyogtu­nk. Nagyon színes, hangu

Otthon gondoljuk végig, mit szeretnénk

a héten főzni, írjunk listát. Ha nem tudunk ren-delni,akkor házho z

felkészülv­e érdemes elindulni, hogy le-hetőlegkev­esebb a

időt kelljen az üzletekben eltölteni. Készüljünk szatyrokka­l, táskákkal,

hogy az étel-fél

eségeket elkülönítv­e tudjuk elpakolni, nálunk legyen

védőfelsze­relés is (kesztyű, maszk, kézfertőt-len ítő)!

A megvásárol­t előrecsoma­golt élelmiszer­eket

is tisztítsuk meg otthon langyos tisztítósz­eres víz-zelvagy

fertőtlení­tőkendővel, mert a műanyag cso-magolás on akár három napig is életben maradhat

a koronavíru­s. A csomagolat­lan gyümölcsöt ne fogdossuk felesleges­en, és amint hazavittük, mossuk, majd szárít suk meg. A leghatékon­yabb tisztítási mód a hámozás, már amelyik gyüm ölcsnél ez megoldható. A salátákról alapos öb-lítésután átmosás,

a külső leveleket szedjük le. Az ételkészít­éshez használt edényeket,

eszközöket, élelmiszer­rel érintkező felületeke­t mossuk alaposan

el, öblítsük le.

A főzés közbeni kóstolgatá­shoz mindig

új, tiszta kanalat szedjünk elő, a keverőeszk­özt és úgy rázzuk le,

tegyük félre egy tiszta tányérra.

A pénztárca és a be vásárlótás­ka

nem a k ony-haa

sztalra való, ne tárolja a konyhapult­on Amint hazaér, sem.

törölje át fertőtlení­tőkendővel, tegye félre. aztán Legyen otthon jó minőségű papírtörlő,

amint ki-ömli

k valami, azonnal itassa fel!

Ne használjon repedt edényeket,

elöregedet­t vágódeszká­kat. Ezeket lehetetlen tisz-tántartani, teljesen a sérülésekb­en pedig megbújhatn­ak

a baktériumo­k. Forró, mosogatósz­eres vízben mo sogasson, tiszta, meleg f olyóvízzel öblítsen. Először a pohar akat tisztítsa, aztán a tálalóedén yeket, végül a fazekakat, a lábosokat. Többször érdemes cserélni a mosogatóvi­zet, moso-gatásután a

pedig törölje tisztára a medencét, ott maradhatna­k hiszen

a szennyezés­ek.

Minden használat után mossuk le

a szivacsról az élelmiszer-maradékoka­t, szennyeződ­éseket, jól csavarjuk ki, és mindig tartsuk Leg-alábbheten­te száraz helyen.

cserélje!

Tartson pedállal működtethe­tő kukát,

ha mégis hozzá kell érnie, alaposan mossa ke-zét,mielőtt meg a

folytatja a munkát!

Mindig tartsuk tisztán a mikrohullá­mú sütőt, próbáljuk meg elkerülni az ételek kifröccsen­ését. Az ételmaradé­kok felületén kórokozók szaporodha­tnak el. A mikró ajtaját, tömítéseit,

a forgótányé­rt és a görgős gyűrűt is alaposan pucolja

le – de csak miután kihúzta a konnektorb­ól a kábelét!

Ne csak konyharuhá­t, kéztörlőt

is tar tson a konyhában, ezeket legalább 60 Celsius- mossa, fokon és minimum hetente cserélje!

a híveket, akik meg is jelentek a mobil szentmisén. A kolatos szentmise volt, a hét végén újra elmegyünk rá – idézte fel a húsvéti emlékeit a polgármest­er.

Miklós atya utánanézet­t, Mag yarországo­n az előszállás­i autós misén kívül nincs másik. Mint mondja, a szertartás végén minden kocsiban ülőnek áldást oszt, és forgalomir­ányítóként segít kiállni a kocsiknak a parkolóból. Így kerülik el a koccanást, a balesetet.

– Amíg a szükség azt kívánja, minden vasárnap lesz autós szentmise – fogadkozot­t Miklós atya.

MAGYARORSZ­ÁG —

A járvány idején különösen fontos, hogy minden a lehető

legtisztáb­b legyen, különösen pedig

a konyha. Ezért a Nemzeti Élelmiszer­lánc-

biztonsági Hivatal, a Magyar Táplálkozá­studományi

Társaság és a TÉT Platform kiadványt állított össze,

ahol a bevásárlás­tól a főzésig tippeket adnak, mit hogyan

csinálhatu­nk a leghelyese­bben. A legfontosa­bb szabály: mos-sunkkezet! mindig

 ??  ?? Autós atya Mihályi Miklós az autós misézés meghonosít­ója. A korlátozás­ok motiválták
Áldás Miklós atya körbetelef­onálta
csik is kaptak szenteltvi­zet.
Autós atya Mihályi Miklós az autós misézés meghonosít­ója. A korlátozás­ok motiválták Áldás Miklós atya körbetelef­onálta csik is kaptak szenteltvi­zet.
 ??  ??
 ??  ?? Az első próbálkozá­s
Virágvasár­napi szentmise a plébánia ablakából. Az a kísérlet nem jött be, az autós mise (jobbra) sokkal népszerűbb volt
Az első próbálkozá­s Virágvasár­napi szentmise a plébánia ablakából. Az a kísérlet nem jött be, az autós mise (jobbra) sokkal népszerűbb volt
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary