Blikk

Négyezer táblát cserélnek a zebránál

- Blikk-információ

BUDAPEST — Országszer­te négyezer gyalogosát­kelőt jelző táblát cserélnek le jobban látható, sárga f luoreszkál­ó hátterűre két év alatt a balesetek számának csökkentés­e érdekében – t ájé koz t atot t a Mag ya r Közút Nonprofit Zrt. E l ő s z ö r, iskolakezd­ésre ezer táblát cserélnek le. A statiszt i k á k szerint míg 2014-ben 207, addig 2019-ben már 271 zebrán történt balesetet regisztrál­tak.

 ??  ?? Életet menthet
A régi táblákat sárgán fluoreszká­lóra cserélik
Életet menthet A régi táblákat sárgán fluoreszká­lóra cserélik

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary