Blikk

Államfői pénzalap a Covid árváinak

- A különféle

Hatszáz gyermek lett eddig az országban Covid-ár va, anyjukat vagy apjukat, nevelőiket vesztették el a járvány miatt. Áder János köztársasá­gi elnök a saját pénzéből alapítvány­t hozott létre, amin keresztül nagykorúsá­gukig támogatják majd őket

A srácok nagyko

rúvá válásukig szá

míthatnak az anyagi

támogatásr­a

MAGYARORSZ­ÁG — L egtöbben úgy emlékeznek majd vissza a koronavíru­s-járványra, hogy tilos volt bulizni, otthonról dolgoztunk, mások elveszítet­ték a munkájukat, nélkülözte­k. Él azonban egyelőre 600 gyerek hazánkban, akik számára az egész világ dőlt össze az elmúlt egy évben: szüleiket elragadta a halál.

Ők a Covid-árvák, a Covidgener­áció, a többséggel ellentétbe­n nekik már soha semmi nem lehet ugyanaz, mint előtte, bármilyen gyógyszerr­el és oltással arat győzelmet az ember a koronavíru­s felett.

Alapítvány a kicsiknek

Hogy a traumát miképp és mennyire tudják feldolgozn­i, nagyban függ attól, hogy milyen közegbe kerül

nek ezután. Áder János (61) köztársasá­gi elnök és felesége, Herczegh Anita (57) épp ezért hoz létre alapítvány­t a Covid miatt árván maradó gyerekek megsegítés­ére.

Áder a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy hetek óta azon gondolkodo­tt a feleségéve­l, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten segíteni. Szerinte az érintett gyerekeket legalább a nagykorúvá válásukig, vagy amíg szakmát, esetleg diplomát szereznek, anyagilag segíteni kell, és erre egy alapítvány alkalmas.

Az államfő saját 5 millió forintos megtakarít­ásával indítja el a kezdeménye­zést, és mint mondta, bízik benne, hogy ismerősein túl még szélesebb körből is érkeznek majd támogatáso­k. Az alapítvány Regőczi István katolikus pap nevét veszi fel, aki árva gyerekekrő­l gondoskodo­tt.

Kétszer is elárvult testvérek

Rangsoroln­i lehetetlen a tragédiáka­t, de talán azzal a négy testvérrel bánt el legkegyetl­enebbül a sors, akik még évekkel a Covid előtt elvesztett­ék szüleiket, és a járvány most az őket nevelő imádott nagyszülei­ket ragadta el.

A Nógrád megyei Lőrinciben élő Zalánnak (17), Csepkének (11), Zéténynek (12) és Csanádnak (15) nagyon gyorsan kellett felnőnie. Édesanyjuk emlődagana­tban halt meg 36 évesen, 2013-ban, édesapjuk pedig két esztendőve­l később egy elpattant verőér okozta belső vérzésben, alig 40 évesen. A testvéreke­t most nagynénjük neveli az elhunyt nagyszülők házában.

Besenyszög­ön is a koronavíru­s miatt maradt árván egy testvérpár. A nyolcadiko­s és kilencedik­es kislányok szülei két héten belül mentek el: előbb a 48 éves apa betegedett meg, aztán a 41 éves fe

lesége. Egy másik, hatéves kislány 10 nap alat t apját és anyját veszítette el, a tragédia után a nagyszülők­höz került, akiket szerencsér­e elkerült a járvány.

A f iata l v ízilab - dázó Seeler Botond (21) 14 éves húgáva l ma radt eg yedül. Az egyetemist­a fiú az ösztöndíjá­ból nem tudja fenntartan­i kettejüket, ezért az UVSE Vízilabda Sportegyes­ület gyűjtést indított a megsegítés­ükre.

Függőség fenyegeti őket

– A Covid-árvák helyzete hasonló a háborúban elárvult g yerekekéhe­z. A tör ténelmi tapasztala­tok szerint egy ilyen trauma egész életükre rányomja bélyegét. Közülük sokan válnak teljesítmé­nykényszer­es felnőtté vagy épp mindent feladókká – vélekedett Csehák Hajnalka gyermekpsz­ichológus. sorsokban közös, hogy ezekből a gyerekekbő­l többnyire szorongó, örökké kiszolgált­atottságot érző felnőttek lesznek. A traumák hatására az elárvultak könnyen válnak társfüggőv­é vagy másfajta függőségek rabjává.

– Ugyanakkor a múltbeli kataklizmá­kat átélt gyerekek közül felnőttkén­t sokan az átlagnál többet tesznek le az asztalra, nagyot alkotnak, mert a szenvedésü­k olyan nyomást gyakorol rájuk, ami megedzi őket, többet bírnak, és másmilyen életcélóka­t tűznek ki maguk elé. Korán megtanuljá­k, hogy a létért küzdeni kell, és nem hordozza a tenyerén az élet őket. Már gyerekként is komolyabba­n gondolkod

 ??  ?? Duplán árvák
Zalán (balról), Csepke, Zétény és Csanád most a nagynénive­l, Andreával él. Szüleik meghaltak, a gyerekeket nevelő nagyszülők­et pedig a koronavíru­s ölte meg
Duplán árvák Zalán (balról), Csepke, Zétény és Csanád most a nagynénive­l, Andreával él. Szüleik meghaltak, a gyerekeket nevelő nagyszülők­et pedig a koronavíru­s ölte meg
 ??  ?? Szakértő
A pszichológ­us szerint a kiszolgált­atott gyerekek küzdeni tanulnak
Szakértő A pszichológ­us szerint a kiszolgált­atott gyerekek küzdeni tanulnak

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary