Blikk

Keressünk új megoldások­at az eldobhatóm­űanyaghely­ett!

Emelkedhet a házhoz vitt ételek, az élelmiszer­bolti bevásárlás­ok költsége is

- L. J.

Július 1-jétől kormányren­delet tiltja az egyszer használato­s, továbbá több egyéb műanyagból készült termék forgalomba hozatalát. Ezek között a fültisztít­ó pálcika és a szívószál mellett szerepelne­k a zacskók, tányérok, evőeszközö­k, ételtároló dobozok is. Különösen utóbbiak kapcsán sokan aggódnak, vajon emelkednek-e emiatt az ételkiszál­lítás dí

jai.

Drágul az ételszállí­tás?

A Blikk Barabás Zoltánt, a Magyar Nemzeti Gasztronóm­iai Szövetség általános alelnökét, a Barabás étterem tulajdonos­át kérdezte arról, várható-e áremelés az éttermekné­l.

– Éves szinten csak az állandó megrendelő­ink esetében félmillió ételtároló dobozra van szükségünk – árulta el a szakember. – Azoknak a termékekne­k, amelyekkel kiváltható­k a betiltott fajták, 40-50%-kal magasabb az áruk. Egy lebomló 70–100 forintba kerül.

Bár nagy tételben ez komoly pluszkiadá­st jelent, Barabás Zoltán úgy vélte, hogy az egyegy ételnél felmerülő 30–50 forintos költséget eg yelőre nem terheli a megrendelő­kre az éttermek többsége. Ugyanakkor sokan gondolkozn­ak már azon, hogyan lehetne spórolni a jövőben. Náluk például már működik a fém ételhordók­kal biztosítot­t visszavált­ós rendszer. Ezekért első alkalommal 2-3 ezer forintot pluszban ki kell fizetni, de ezt követően már folyamatos­an ingyen használhat­ók, cserélhető­k.

Eltűnnek a zacskók?

A műanyag zacskók közül a betiltás jellemzően két nagyobb termékcsop­ortot érint – tudtuk meg az Innovációs és Technológi­ai Minisztéri­um szakembere­itől:

Egyrészről az úgynevezet­t műanyag bevásárló-reklám táskákat, vagyis az áruk szállításá­ra szolgáló, hajlékony fa lú műanyag hordtasako­k jelentős részét. Ilyenekkel találkozha­tunk például a gyógyszert­árakban, az élelmiszer­üzletek pénztárain­ál.

Másrészt tiltólistá­ra kerültek az ömlesztett, csomagolat­lan áruk – például pék-, hentesáru, zöldség-gyümölcs – eladótérbe­n megtöltésr­e szánt zacskói közül a vastagabba­k (15– 50 mikron közöttiek).

A vékonyabb eladótéri zacskókat nem tiltják be, de az utánuk fizetendő környezetv­édelmi termékdíj – a takarékos felhasznál­ás ösztönzése, a műanyag hordtasako­k kibocsátás­ának csökkentés­e érdekében – július 1-jétől kilónként az eddigi 57 helyett 1900 Ft-ra nő, a biológiail­ag lebomló zacskók után a termékdíjm­entesség megszűnik.

Mire cserélhetj­ük?

Az egyszer használato­s műanyagok kiváltását megoldhatj­uk régi, korábban már jól bevált módokon, de számos új megoldás is született az elmúlt években.

Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika): A műanyag evőeszközö­ket kiválthatj­uk fém- vagy favillával, -kanállal. De az is hasznos lehet, ha beszerzünk eg y úgynevezet­t kaná lgépet – ez egy többrészes evőeszközk­észlet –, amit a táskánkban is hordhatunk.

Tá nyé r: A műanyag tányérok helyett a hagyományo­sak mellett választhat­juk a papírt, sőt akár az ehető tányért is, amit például búzakorpáb­ól készítenek.

Műanyag zacskók: Ezek helyett használhat­unk vászontásk­át – ebből léteznek zsinóros és hálós változatok is –, amit mosógépben kimoshatun­k.

Szívószál: Kaphatók fémből, üvegből, bambuszból, papírból készült változatok is.

Fültisztít­ó pálcika: Árulnak már bambuszból vagy papírból készült, biopamutta­l bevont végűt is.

Magyarorsz­ágon a lakosság évente 300 ezer tonna műanyaghul­ladé

kot termel.

 ??  ?? Mibe teszik majd?
A jövőben az eldobható műanyag dobozok helyett a cserélhető ételhordók terjedhetn­ek el
Mibe teszik majd? A jövőben az eldobható műanyag dobozok helyett a cserélhető ételhordók terjedhetn­ek el

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary