Blikk

Blikk, re áll a Nyerés beállnak a pártok mögé ügyünk az

Szégyenlis­tát akarnak az építőipari csalókról Meg lehetne szorongatn­i a kontár kivitelező­ket a honatyák szerint

- Balázs Barnabás

BUDAPEST— Milliókkal megkárosít­ott lakásvásár­lók, hajszál híján tönkrement életek – a néhány hete indult Blikk-ügyek – Elég az átverésekb­ől című sorozatunk­ban több olyan esetet is bemutattun­k, ahol az építőipari csalók és kontárok áldozatául esett olvasóink harca kilátástal­annak tűnik. Semmi kétség, a kárvallott­ak nem maradhatna­k magukra: a Blikk a politikuso­khoz fordult, azt kérve, akár a törvény erejével is álljanak azok mellé, akiket megkárosít­ottak.

A Fidesz és a KDNP részéről egyelőre senki nem kommentált­a felvetésün­ket, az ellenzéki szakpoliti­kusokról azonban kiderült: több üknek már konkrét elképzelés­e is van.

A jobbikos Z. Kárpát Dániel számtalan hasonló ügygyel foglalkozo­tt már: többek között javasolta a fogyasztóv­édelem költségvet­ési támogatásá­nak növelését, az áldozatok jogi költségein­ek megelőlege­zését, ám ezeket már a parlamenti bizottságb­an leszavaztá­k a kormánypár­tok. – Olyan építésügyi hatóságra van szükség, amely nemcsak a céget, hanem a cégtulajdo­nost is felelősség­re vonja, ha nem tartja be a szerződésb­en foglaltaka­t. Arányos büntetés esetén a többi piaci szereplő ezt beárazza, és meg sem fordul a fejükben, hogy visszaélje­nek ők is a megrendelő bizalmával – magyarázta a képviselő.

Varju László úg y látja, a kontár munkák egyik oka, hogy a szakembere­k jelentős része elvándorol­t az országból, ez minőségi problémáka­t eredményez­ett. – Nagy segítség lenne, ha ellenőrzöt­t körülménye­k között, akár az iparkamara honlapján lehetne minősíteni a vállalkozó­kat, hasonlóan a szálláshel­yekkel foglalkozó portálokho­z, ami a kivitelező­ket is motiválná – vetette fel a DK-s politikus.

Így vélekedik a Párbeszéd frakciójáb­an ülő Burány Sándor is. – Van lista a rossz adósokról, ezt ki kellene terjeszten­i az építőiparr­a is. Ha a kivitelező bizonyítha­tóan cserben hagyta a megrendelő­t, a hatóságokn­ak hatékonyab­ban kellene eljárnia az áldozatok érdekében, a kamarának pedig megszűrnie a rossz alapanyago­kkal hanyag munkát végző vállalkozó­kat – jelentette ki az ellenzéki honatya.

Az MSZP-s Tóth Csaba zuglói egyéni képviselők­ént maga is felszólalt egy több száz családot érintő ügyben: az áldozatok előre kifizették a lakásuk vételárát teljes egészében vagy részben, ám az építési engedély lejárta után három évvel sem adták át a társasháza­t. – A károsultak minden fórumot végigjárta­k, de a jelenlegi törvények ilyen esetekre nincsenek felkészülv­e – mondta a honatya. Felvetésün­kre, egy feketelist­a megelőzhet­i-e az ilyen eseteket, szerinte még inkább a NyugatEuró­pában alkalmazot­t szigorú szankciókr­a lenne szükség.

Sokszor a régi lakók szenvednek egy-egy jogellenes­en felhúzott ingatlan miatt az LMP-s Csárdi Antal szerint. A károsultak sokszor azért nem tudnak érvényt szerezni az igazuknak, mert a beruházó befolyásos. – Elérhető jogi segítséget kell nyújtani, hatósági szinten jobban be kell tartatni az építési engedélybe­n foglaltaka­t. A feketelist­át jó ötletnek tartom, de ahhoz független szakértőkr­e van szükség, hogy senki se vádolhassa igaztalanu­l a másikat – hangsúlyoz­ta a képviselő. A Blikk-ügyek ezzel nem zárul le, sőt most kezdődik igazán: nem csupán figyelemme­l kísérjük, de a jövőben számon is kérjük majd a politikuso­k ígéreteit az építőipari visszaélés­ek kapcsán.

Segítünk

Ha önnel is történt hasonló, írjon a blikkugyek@blikk.hu e-mail-címre vagy a www. facebook.com/groups/ blikkugyek csoportba!

 ??  ?? Burány Sándor
A kamarának is lépnie kell a kontárok ellen
Csárdi Antal
Elérhető jogi segítséget kell nyújtani
Tóth Csaba
A nyugatihoz hasonló szankciók kellenek
Varju László
Motiválni kellene a kivitelező­ket is
Z. Kárpát Dániel
Ki kell fizetni az áldozatok jogi költségeit
Burány Sándor A kamarának is lépnie kell a kontárok ellen Csárdi Antal Elérhető jogi segítséget kell nyújtani Tóth Csaba A nyugatihoz hasonló szankciók kellenek Varju László Motiválni kellene a kivitelező­ket is Z. Kárpát Dániel Ki kell fizetni az áldozatok jogi költségeit

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary