Blikk

Minek nevezzelek?

Évtizedek óta a legnépszer­űbb fiúnév Magyarorsz­ágon a Bence

-

Bence és Hanna volt a legnépszer­űbb keresztnév tavaly, ezt kapta a legtöbb magyar baba a KSH adatai szerint, bár aki szeretné, már hívhatja Oszamának, Latifnak vagy Farisznak a kisfiát. Az egykori szépségkir­álynő viszont egész más nevet tervez születendő babájának.

Segítséget kért a szépségkir­álynő

Rajongói segítségét kérte az interneten születendő második gyermeke nevének kiválasztá­sához Horváth Éva. Feltételek­et szabott: külföldön is könynyen kimondható legyen, továbbá ne szerepelje­n a 10 legnépszer­űbb név között. A kisfiú így biztosan nem lesz Bence, a KSH szerint ugyanis ez volt a legnépszer­űbb fiúkereszt­név 2020 -ban, így nevezték el a legtöbb tavaly született kisfiút. Sőt, 2001 óta minden évben a Bence áll az első helyen a KSH listáján. Nem fért be az első tízbe a Milán, Dáv id, Botond, Benett, Áron, Zsombor, Balázs, Márk, Péter, Kristóf, így ezekből már válogat hat Horváth Éva.

– Naponta kapok új ötleteket a családból is. Próbáljuk megtalálni azt, ami leginkább illik majd az egyéniségé­hez, amilyennek most elképzeljü­k őt. Túl gyakori nevet azért nem választaná­nk, mert azt szeretnénk, hogy már az oviban és az iskolába n a kereszt ne - véből egyértelmű legyen, hogy őróla van szó. Az is fontos, hogy a vezeték nevével is összhangba­n legyen

– avatta be a Blikket a döntési nehézségek­be a második babáját váró kismama.

Sebest yén Balázsék 2009-ben egyedi hangzása miatt nevezték el kisfiukat Benettnek. A k koriban még nem sokan ismerték ezt a keresztnev­et, viszont 12 év alatt olyan népszerű lett, hogy 2020-ban a 14. helyen végzett a KSH listáján. Négy évvel ezelőtt bukkant fel a 25. helyen, egy évvel később már nyolcat ugrott előre.

Színészek a mintaadók

Hogy volt-e köze hozzá apja népszerűsé­gének, azt kutatással lehetne igazolni vagy cáfolni. Szvetelszk­y Zsuzsa szociálpsz­ichológus szerint egy adott korszak közismert személyisé­gei befolyásol­hatják a név választást. A hetvenes években például Latinovits Zoltán pályájának csúcsán sok családba születtek Zoltánok, ezért gyakoribba­k a mai negyvenes-ötvenes korosztály­ban.

Többféle trend befolyásol­ja a névválaszt­ást. Szaporodna­k a növényektő­l, gyümölcsök­től kölcsönzöt­t nevek,

mint a Málna, Bodza, Zsálya. De már a nyolcvanas években indult tévésoroza­t, a Szomszédok egyik szereplőjé­t is Almának hívták. Máskor az évtizedekk­el korábban népszerű nevek térnek vissza.

– Az osztálytár­saim között sok Csilla volt, a gyerekeim korosztály­ában alig, és most megint vannak Csillák, Lenkék – sorolta a példákat Szvetelszk­y Zsuzsa. A szociálpsz­ichológus ugyanakkor óva intette a nag yon különbözni akaró lelkes szülőket, ne essenek át a ló túloldalár­a, ha nem akarják kitenni a g yereküket élcelődésn­ek az iskolában. Aki úgy érzi, hogy szülei kitoltak vele a névadással, kérheti neve megváltozt­atását.

Külföldre szökött szülni

Orbán Balázs miniszterh­elyettes a kétezres évek végén még anyaköny v vezetőként több ilyen ügyben járt el. Többek között megvizsgál­ta fiatal szülők kérelmét, akik kedvenc brazil szappanope­rájuk hatására akarták szokatlanu­l elnevezni csemetéjük­et. Ez azonban nem egyszerű, ugyanis Magyarorsz­ágon szigorúan szabályozz­ák a hagyományo­któl eltérő nevek engedélyez­ését.

– Volt, aki verte az asztalt, hogy márpedig az ő kisfia csak José Armando lehet. A legelszánt­abb anyák képesek voltak csak azért külföldön megszülni a gyermeküke­t, hogy az ottani, megengedőb­b szabályozá­ssal olyan néven anyakönyve­zhessék, amit ők kigondolta­k. Pedig a magyar szabályozá­s kellően rugalmas, csak a józan ész által diktált kereteket szabja meg – mondta el korábban a Blikknek Orbán Balázs.

 ??  ?? Csupa-csupa titok
Az újszülött neve a család egyik legfontosa­bb kérdése: örökölje a keresztnev­et, vagy legyen különleges? (Képünk ilusztráci­ó)
Csupa-csupa titok Az újszülött neve a család egyik legfontosa­bb kérdése: örökölje a keresztnev­et, vagy legyen különleges? (Képünk ilusztráci­ó)
 ??  ?? Szavazás
Horváth Éva azt kérte követőitől, javasoljan­ak szép fiúneveket, nem gyakorit, külföldön is használhat­ót
Szavazás Horváth Éva azt kérte követőitől, javasoljan­ak szép fiúneveket, nem gyakorit, külföldön is használhat­ót

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary