Blikk

Másfél milliónyi adót is visszakaph­atunk

A kormányfő bejelentés­e alapján kiszámoltu­k, kinek menynyi pénz járhat

- K. D.

Hatalmas ajándékot lengetett be a családosok­nak Orbán Viktor minisztere­lnök a jövő év elejére. Azt ígérte, hog y minden g yereket nevelő adózó visszakapj­a az idén befizetett személyi jövedelema­dóját (szja) az átlagbér erejéig, amennyiben az idei gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot.

– Mindenki csak azt kapja vissza, amit befizetett, amiért megdolgozo­tt, átadott az államnak, nem pénzosztás­ról beszélünk – je lentette ki Orbán a csütörtöki kormányinf­ón. Elmondása alapján a családi adókedvezm­énnyel csökkentet­t szja járhat majd viszsza, amiben jövedelemh­atártól függetlenü­l, minden gyermekes dolgozó részesülhe­t. Orbán egy kérdésre elismerte, hogy ő maga is kaphat adóvisszat­érítést, mivel van egy olyan korú gyereke, aki után jogosult lesz erre.

Az eddigi hírek alapján egy adózó legfeljebb 800 ezer forintot kaphat vissza, vagyis egy kétkeresős család akár 1,6 millió forintot is kaphat, feltéve, hogy elég jól keresnek ehhez. Angyal József okleveles adószakért­ő szerint a leg inkább a magas jövedelmű családok tudják kihasználn­i az adó-visszatérí­tést.

– B ár s ok r észletszab­ályt még nem ismerünk, azt el lehet mondani, hogy jelen állás szerint a k iskeresetű­ek vagy az átlagkeres­etű nagycsalád­osok nem sok adó-visszatérí­tést fognak látni – kezdte a szakértő, rámutatva, hogy a családi adókedvezm­ény miatt a s okgyerekes­ek már eddig is jóval kevesebb adót fizettek. Angyal József szerint az érintettek­en az segíthet, ha a járulékuk erejéig igénybe vehetnék az adókedvezm­ényt, ahogy azt a négygyerek­es családanyá­knál korábban bevezették. – Ez viszont még sokkal többe kerülne a költségvet­ésnek, legalább 800 milliárd forintba, míg a kormány 400500 milliárd forintos költséggel kalkulált – h ívta fel a f igyelmet Angyal József.

Az adószakért­ő szerint sok kalamajkát okozhat a z i s, hogy az adó-visszatérí­tést jóval a májusi adóbevallá­s előtt akarják véghez vinni. – A cégeknek január 12-ig kell adatot szolgáltat­niuk a d ecemberi jövedelmek­ről az adóhatóság­nak, vag yis a kkortól elméletile­g meglesznek a szükséges információ­k a kormányzat­nak az előző évi keresetekr­ől és adóbefizet­ésekről, így akár január folyamán is megtörténh­etnek a visszatérí­tések. Á m azok, a kik év közben nem ny ilatkoznak a családi kedvezmény­ükről, de adót f izetnek, kérdés, hog y kapnak-e adó-visszatérí­tést – hozott példát a bizonytala­nságokra az adószakért­ő.

 ??  ?? Családnak jár
Az apa és az anya jövedelmét­ől, illetve a gyerekek számától függ a visszajáró összeg
Családnak jár Az apa és az anya jövedelmét­ől, illetve a gyerekek számától függ a visszajáró összeg

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary