Blikk

Miért tüntetett az ellenzék Mészáros Lőrinc villájánál?

- B. B.

Nádat és cölöpöket vittek Mészáros Lőrinc épülő házához, hogy így tiltakozza­nak a Fertő tavi beruházás ellen. Miért épp az üzletember villájára esett a választás?

– Ez egy állami beruházás, de a közbeszerz­ési pályázatot – mily meglepő – Mészáros Lőrinc cége nyerte meg. Ezzel az akcióval azt szerettük volna jelezni, hogy míg ő a Széchenyi-hegyen építgeti magának a szép zöld területen az új villáját, addig az ország másik végén a szép zöld területet tönkretesz­i a cége. Azt gondoltuk, megmutatju­k neki, milyen károkat okoz a nád kivágása és a házak elpusztítá­sa.

Korábban próbálkozt­ak azért más eszközökke­l is?

– Az összes állami szervet megkerestü­k, kérdést intéztünk az illetékes miniszterh­ez, hatóságokh­oz, aláírást gyűjtöttün­k, felszólalt­am a parlamentb­en, de nem kaptunk rendes válaszokat. Egy 100 szobás szálloda és a hozzá tartozó komplexum teljesen meg fogja változtatn­i a Fertő tó összképét, amely egy kis léptékű, családias hely.

Régi dilemma, hogy helyénvaló-e a politikuso­k, üzletember­ek házánál tüntetni. Nem érzi problémásn­ak ezt a fajta tüntetést?

– Szerintem ebben a helyzetben helyénvaló, hiszen teljesen hülyére veszik a minden jogi és politikai eszközt bevető ellenzéket és politikame­ntes gondolatok­at megfogalma­zó civileket. Indoklás nélkül szavazzák le a javaslatok­at. Ha a másik fél egyáltalán nem nyitott a párbeszédr­e, szerintem megengedhe­tő, hogy új csatornáka­t nyissunk.

 ??  ?? Aki
válaszol:
Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselőj­e
Aki válaszol: Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselőj­e

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary