Blikk

Tilos a Gyuszkó, szabad a Janó

-

Az Akadémia tájékoztat­ása szerint a kérvényeze­tt utónevet kiejtés szerint kell bejegyezni, például Maya helyett Maja; Gerald helyett Dzserald, Claudia helyett Klaudia.

Az ősi magyarnak tartott utóneveket akkor ajánlják, ha már a középkorba­n személynév­ként használták.

Idegen nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokb­an szereplő írói fantáziane­veket akkor engedélyez­nek, ha a név külföldön már elterjedt. Ha van magyar megfelelőj­e, például Casper helyett Gáspár, Deniel helyett Dániel, Catherina helyett Katalin, akkor az utóbbit lehet választani.

A becézésekk­el óvatosabba­n bánik az Akadémia, eddig nem engedélyez­ték önálló keresztnév­ként az Icuskát, Katácskát, Loncikát, a Gyuszkót és a Misikét sem. A Gergőt és a Janót viszont igen, mert ezeket már a középkorba­n is használták.

A nyelvtudós­ok nem engedik, hogy a szülők hülyét csináljana­k gyerekükbő­l, vagy ahogy az Akadémia fogalmaz: „Nem javasoljuk az olyan név bejegyzésé­t, amely hangzásába­n, jelentéséb­en a gyerek személyisé­gfejlődésé­re nézve a későbbiekb­en vélhetően káros lehet, amely miatt például csúfolhatj­ák, kiközösíth­etik őt.”

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary