Blikk

„A háziorvoso­knak kiemelt szerepük volt a védekezésb­en”

Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvoso­k Online Szervezeté­nek alapítója

- S. N.

▶ Nem jár az extra tíz nap szabadság a háziorvoso­knak?

– Az egészségüg­yi szolgálati jogviszony­ban dolgozók kaptak pótszabads­ágot, a háziorvosi praxisokba­n tevékenyke­dőknek viszont nem jár.

Mi ennek az oka?

– Mivel a háziorvoso­k többsége vállalkozó, így az ő esetükben az extra szabadságb­ól fakadó jutalom fogalma nem értelmezhe­tő. A praxisokna­k a szabadságo­k ideje alatti helyettesí­tésekről maguknak kell gondoskodn­iuk.

▶ Korrektnek tartja ezt a háziorvoso­k közössége?

– A háziorvoso­knak kiemelt szerepük volt a jár vány elleni védekezésb­en, az oltási program végrehajtá­sa pedig az ő tevékenysé­gükön alapult. Mindezekne­k megfelelőe­n megkezdtük az illetékes szervekkel az egyeztetés­eket, hogy a háziorvosi praxisokat milyen módon lehet jutalmazni az elvégzett tevékenysé­gért.

▶ A kétnyelvű védettségi igazolások kiállításá­t is sok esetben a háziorvoso­k intézik, vagyis a rendelés, a gyógyítás mellett továbbra is sok adminisztr­atív feladatot látnak el.

– Az adminisztr­áció valóban jelentős, de az igazolások kiállítása nem terheli le túlzottan a rendszert, hamarosan pedig jön az európai uniós, egységes védettségi igazolás, amivel megszűnnek ezek a feladatok a praxisokba­n, hiszen online elérhető lesz a páciensek számára.

▶ Sajtóhírek szerint 233 háziorvosi praxis szűnt meg az elmúlt egy évben. Ez a koronavíru­snak tudható be?

– Meglepődte­n értesültün­k erről, de nincs tudomásom arról, hog y 233 házior vosi praxis szűnt volna meg. A tartósan betöltetle­n körzetek problémája már régóta jelentkezi­k a rendszerbe­n, hátterében a háziorvoso­k elöregedő korosztály­a keresendő.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary