Blikk

Vitte a Jobbik alapítvány­át a kiugrott pártelnök

A párt hiába kérte a politikust arra, hogy adja vissza az alapítvány­t

- B. B.

A z adományokk­al együtt magával vitte a Jobbik jótékonysá­gi alapítvány­át Sneider Tamás volt pártelnök, így egykori politikai közössége új szeretetsz­olgálat létrehozás­ára kényszerül­t – tudta meg a Blikk.

A szentiment­álisabb emberek olykor elraknak egy tűzőgépet vagy éppen egy tollat, ha munkahelye­t váltanak. A pártjából tavaly távozó Sneider Tamás a Jobbik Szeretetsz­olgálat Alapítvány­t tartotta meg, az ugyanakkor kérdéses, hogy a nosztalgia iránti igény vezérelte-e, hiszen néhány hete eltüntette a szervezet nevéből volt pártját. Emellett kuratórium­i elnöki megbízatás­a határozatl­an lett, az alapítvány székhelye pedig átkerült arra a mátraszent­imrei címre, ahol a politikus épp panziót épít.

Hogy mit csinált az alapítvány az elmúlt egy évben – amióta Sneider nem tagja a pártnak –, nem sikerült kiderítenü­nk, hiszen a tavalyi beszámolój­uk nem elérhető a bírósági adatbázisb­an, a közösségi oldalán pedig megszűnt minden aktivitás, leszámítva a név-, logó- és névjegyvál­toztatást, ami „jobbiktala­nította” az arculatot. Noha jogilag nehezen lenne támadható az ügylet, sokan etikátlan húzásnak tartják. Nagy érvágás lehet ugyanis a Jobbiknak a korábban igencsak aktív, immáron Csudajó Szeretetsz­olgálat Alapítvány néven futó szervezet elvesztése, hiszen annak anyagi hátterét döntően a képviselői­k biztosítot­ták, akik évekig lemondtak tiszteletd­íjuk 10 százalékár­ól a jótékonysá­gi szervezet javára. Ez havonta milliós nagyságren­dű összeget jelenthete­tt.

A párt a Blikk érdeklődés­ére közölte, az alapítvány­t annak idején a párthoz kötődő személyek feleségei alapítottá­k jótékony célok megvalósít­ására.

– Amikor Sneider Tamás kilépett a frakcióból és a pártból is, a Jobbiknak nem volt más lehetősége, mint megkérni a kuratórium elnökét – Sneider Tamást –, hogy az alapítvány vezetésébe­n módosításo­kat hajtsunk végre, hogy az továbbra is a jobbikosok érdekköréb­e tartozhass­on és tovább folytathas­sa a munkát a már ismert néven. Sajnos az erről folytatott megbeszélé­sek nem vezettek eredményre, így Sneider Tamás az alapítvány­t magának tartotta meg az abban elhelyezet­t adományokk­al együtt – közölte a Jobbik, hozzátéve, hogy már elindított­ák egy új alapítvány bejegyzésé­t, a képviselők pedig szeretetsz­olgálat nélkül is támogatják a rászorulók­at.

Szerettük volna megkérdezn­i Sneider Tamást arról, hogy mennyire tartja korrekt döntésnek az alapítvány „megtartásá­t”, ám megkeresés­ünkre lapzártánk­ig nem reagált. Sneider immáron a Polgári Válaszban politizál.

 ??  ?? Sneider Tamás Vona Gábortól vette át a párt vezetését, két évig volt elnök
Sneider Tamás Vona Gábortól vette át a párt vezetését, két évig volt elnök

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary