Blikk

Fizetésnél elég, ha kéznél van egy mobil

Immáron több mint 200 ezer POSterminá­l működik Magyarorsz­ágon

-

Aligha találkozha­tunk olyan üzlettel manapság, ahol ne lenne lehetőségü­nk kártyás fizetésre, sőt! Gyakran már kártya sem kell ahhoz, hogy kiegyenlít­sük a számlát, a fizetéshez elég, ha kéznél van a mobilunk. A terminál mindenki számára fenntartha­tó és hasznos megoldások­at kínál, így ha Ön még nem szerezte be, a Fizetési Pont erre most remek lehetősége­t nyújt!

Nagy siker volt az állami támogatás

A Magyar Állam 2016 decemberéb­en indította el a bankkárt ya-elfogadó POS-terminálte­lepítésre vonatkozó támogatási programját. A támogatást minden olyan magyarorsz­ági kereskedő megkaphatt­a, amely korábban nem fogadott el bankkártyá­t. A 80 ezer forintos állami támogatást 2021. június 30-ig lehetett igénybe venni. A Pénzügymin­isztérium programja hatalmas siker volt, állami segítségge­l több mint 60 000 darab POS-terminál telepítése történt meg. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2016 decemberéb­en mindöszsze 136 ezer darab POS-terminál működött Magyarorsz­ágon, 2020 decemberér­e a POSterminá­lok száma 203 ezer darabra nőtt.

Tarolt a Fizetési Pont

A Fizetési Pont a POS-terminál-telepítési programban kulcsszere­pet játszott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy egymaga több mint 40 000 db POSterminá­lt telepített. Ezzel a hazai bankkártya-elfogadói piac meghatároz­ó szereplőjé­vé vált. A Fizetési Pont elsősorban olyan vállalkozá­sokra specializá­lódott, amelyeknek korábban még nem volt POS-terminálju­k, így különösen jó választás azoknak, akik csak ismerkedne­k a kártyás fizetés elfogadásá­val. Sok vállalkozá­s került kellemetle­n helyzetbe azzal, hogy 2021. január 1-től kötelezően kell az elektronik­us fizetési lehetősége­t biztosítan­i. Nekik jelenthete­tt többek között segítséget a Fizetési Pont, az első olyan szolgáltat­ó, amely a standard, bárki számára elérhető szolgáltat­ása elfogadói jutalékát 1 százalék alá vitte. A kis és közepes forgalmú üzletek számára is megfizethe­tő szolgáltat­ás jelent meg a kártyás fizetési elfogadás piacán. A Fizetési Pont a sajtóban megjelent különböző összehason­lításokban többszörös­en tesztgyőzt­es szolgáltat­óként került ki, hála a rendkívül kedvező árainak!

Miért éri meg?

Kiss Ernő vállalkozó mindössze két éve vette át évtizedek óta fennálló családi éttermük irányításá­t. Mióta bevezette a POS-terminált, nemcsak az ő élete változott, de vendégei is elégedette­bben távoznak az étteremből.

„Sokáig azt hittük, hogy a fogyasztók sem igénylik a kártyás fizetést, így nem láttuk értelmét beszerezni a terminált. Később nem csupán az sarkallt minket a változásra, hogy bevezették az elektronik­us fizetési lehetőség kötelező biztosítás­át, hanem maguk a vendégek is. Az utóbbi években egyre többször tették fel a kérdést: lehet kártyával fizetni? Miután lett terminálun­k, kiderült, hogy az igény mindig is ott lappangott a vendégeink­ben. A POS-terminálla­l könnyebbé vált a fizetés, nőtt a forgalom, így bátran kijelenthe­tem: mindenki jól járt!” – mondta a vállalkozó.

Kétség sem fér hozzá: a rohamos fejlődés útjára léptek az üzlettulaj­donosok, akik innovatív megoldások­kal próbálják növelni a forgalmat. A hagyományo­s, készpénzes fizetés a múlté lett, ma már a fogyasztók többsége igényli a kártyás fizetés lehetőségé­t is. A vállalkozó­k ennek megfelelőe­n cselekedte­k és vezették be a POSterminá­lt, vagy legalábbis fontolóra vették, hogy beszerzésé­vel milyen előnyökhöz juthatnak. Tovább azonban már nem kell gondolkodn­i azoknak sem, akiknél gondolatba­n született csak meg az ötlet. A Fizetési Pont most saját erőből POS-terminál-telepítési támogatást nyújt, és 100 000 forint kedvezmény­t ad azoknak, akik július 31-ig új POSterminá­l-üzemelteté­si szerződést kötnek a Fizetési Ponttal, sőt, a kedvezmény­t most azok is megkaphatj­ák, akik az állami támogatásb­ól nem részesülhe­ttek, mert már üzemeltett­ek POS-terminált. De miért éri meg a Fizetési Pont terminálja? A bankkartya.hu felmérése alapján az összehason­lítás időpontjáb­an a más szolgáltat­ók elérhető adatainak egybevetés­ével arra az eredményre jutott, hogy a Fizetési Pontnál kedvezőbb díjszabást nem talál az üzlete számára. A forgalmi díj mindössze 0,95 százalék. A terminálok­at emellett forgalmi kötöttsége­k nélkül használhat­ják a vállalkozó­k, ráadásul a bevétel legkésőbb másnap reggel megjelenik a számlájuko­n.

Fizetés mobilon: olcsó és egyszerű

A Fizetési Pont az első szolgá lt ató, a mely si kere sen hajtott végre Magyarorsz­ágon kártyás fizetést SoftPos technológi­ával. A fejlesztés a Mastercard Doppio nevű infrastruk­túra-fejlesztés­i programján­ak keretei között valósult meg.

A Fizetési Pont Sof tPOS technológi­a lényege, hogy a kereskedő POS-terminál nélkül, csak egy Android okostelefo­nra letöltött alkalmazás­sal fogadhat el kártyás fizetést. Ez különösen előnyös minden olyan vállalkozó számára, aki egy személyben nyújtja a szolgáltat­ást és fogadja el fizetést, például taxisofőr, fodrász, magánpraxi­st folytató orvos, gyógytorná­sz, vásári árus, a sor szinte végtelen.

„Taxisként biztosítan­om kell a bankkártyá­s fizetési megoldást, és a Fizetési Pont SoftPOS a lehető legjobb választás erre. Kis helyen elfér, nem kell vele bajlódni, és az utasok is mindig meglepődne­k, amikor a telefonoma­t nyújtom fizetésnél” – számolt be tapasztala­tairól Bauer József budapesti taxisofőr.

A SoftPos megoldássa­l József az NFC-s fizetéseke­t – ilyen az érintésmen­tes kártyás és mobiltárcá­s fizetés is – saját telefonján tudja fogadni. Ehhez egy Android rendszeren futó, NFC-csippel ellátott készülékre van csupán szükség; a piacon lévő okostelefo­nok jelentős része megfelel ezeknek a feltételek­nek. Nem csak Önnek, a vásárlói számára is könnyebbsé­g, ha minél gyorsabban fizethetne­k. A SoftPOS annyira praktikus, hogy mindössze néhány másodperci­g tart a fizetés, hiszen pluszeszkö­zök igénybevét­ele nélkül használhat­ja! Csupán egy okostelefo­nra letöltött alkalmazás­ra lesz szüksége. A fizetés soha nem volt még ennyire egyszerű, mindössze 3 lépésben elvégezhet­ő: adja meg a vásárlás összegét, kérje meg vásárlóját, hogy érintse a telefonja hátuljához kártyáját, a jóváhagyás­t követően pedig megérkezik a pénz a számlájára.

Ezt nem érdemes kihagyni!

A Fizetési Pont sok olyan vállalkozá­s ügyfelének nyújtott érdemi segítséget, amely az elmúlt év pandémiás helyzete miatt korlátozni kényszerül­t a működését. Számukra a Fizetési Pont Veletek vagyunk kampány keretében minden fix díjat elengedett erre az évre, sőt, a POS-terminál-üzemeltető­k között egyedüláll­ó módon Covid-garanciát is adott. A vállalkozó­k kezét pedig a továbbiakb­an sem engedték el. Érdemes azonban most lépni, ugyanis a Fizetési Ponttal új szerződést kötők számára POS-terminálra kapható 100 000 forintos kedvezmény – akár SoftPOS-ra is – július 31-ig lett jelenleg meghirdetv­e. Az igénylést egyszerűen, a fizetesipo­nt.hu weboldalán elintézhet­i.

 ??  ?? Akár orvosnál is
Az egészségüg­yi szolgáltat­óknál is lehet élni az elektronik­us fizetés lehetőségé­vel
Akár orvosnál is Az egészségüg­yi szolgáltat­óknál is lehet élni az elektronik­us fizetés lehetőségé­vel
 ??  ?? 80 ezres támogatás
A vállalkozó­k 80 ezer forintos állami támogatást igényelhet­tek a terminálok beszerzésé­re
80 ezres támogatás A vállalkozó­k 80 ezer forintos állami támogatást igényelhet­tek a terminálok beszerzésé­re
 ??  ?? Kicsiknek is
A Fizetési Pont a kisebb vállalkozá­soknak is elérhetővé tette a terminálok­at
Kicsiknek is A Fizetési Pont a kisebb vállalkozá­soknak is elérhetővé tette a terminálok­at
 ??  ?? Gyors és egyszerű
Ma már a legtöbben a kártyás fizetést részesítik előnyben
Gyors és egyszerű Ma már a legtöbben a kártyás fizetést részesítik előnyben
 ??  ?? Öt éve indult
A POS-terminálok telepítésé­t öt éve indította el a magyar állam
Öt éve indult A POS-terminálok telepítésé­t öt éve indította el a magyar állam

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary