Blikk

Tényleg jönnek a képesítés nélküli tanárok?

- Sz. Zs.

Van tanárhiány az iskolákban vagy nincsen?

– Jelenleg a hivatalos állásportá­lon 4 ezer pedagógush­elyre keresnek jelentkező­t. Minden nyáron ennyi a szabad álláshely, de ha a számok mögé nézünk, sokkal többet jelent. Kimaradtak a szerződése­s pozíciók, amiket nem kell meghirdetn­i, és akkor még nem beszéltünk azokról a helyekről, amiket eddig se szaktanáro­k, hanem helyettesí­tők töltöttek be a kötelező óraszámuk terhére.

Visszatért a hetvenes évek időszaka, amikor az iskolákban képesítés nélküli tanárok tartják az órákat?

– Lényegében igen, mert most már egy miniszteri rendelette­l azonnal szabályozn­i lehet, hogy egyes állások milyen képesítéss­el tölthetők be. Így legalábbis névlegesen azonnal orvosolni lehet – névlegesen –, ami most még csak a természett­udományi tárgyaknál állandósul­t, de lassan más tárgyakra is átterjed.

Mit jelent az, hogy a tanárképzé­s tananyagán is változtat az EMMI?

– A Nemzeti Alaptanter­v követelmén­yeihez igazítja a minisztéri­um az áttervezet­t egyetemi tananyagot. Így az ötéves képzés végén éppen annyit kell csak tudni annak, aki most kezdi a főiskolát, mint a diákjának, aki középszint­ű érettségit tesz majd. Akiben pedig jobban ég a tudásvágy, plusz egy évet kell tanuljon, hogy emelt szinten taníthasso­n.

 ??  ?? Aki válaszol: Nagy Erzsébet, a Pedagóguso­k Demokratik­us Szakszerve­zete ügyvivője
Aki válaszol: Nagy Erzsébet, a Pedagóguso­k Demokratik­us Szakszerve­zete ügyvivője

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary