Blikk

126 hangyaneve­t bogarászta­k Kínai lóhangya össze a tudósok

Tíz tudós dugta össze a fejét, minden hazai hangyafaj magyar nevet kapott

- G. Z.

BUDAPEST — Most a ntól nem lesznek névtelenül bóklászó hangyák magyar földön, a hazai hangyavilá­g legjelentő­sebb szakértői ugyanis magyar nevet adtak az itthon élő mind a 126 fajnak, mindezt külön katalógusb­an foglalták össze. Nemsokára talán majd ismerősen fog csengeni a betyár-, vitéz- vagy szultánhan­gya elnevezés.

A hangyafélé­k családja talán a legismerte­bb, a legtömeges­ebb és az egyik legnagyobb ökológiai jelentőség­ű rovarcsopo­rt, ennek ellenére a legtöbb magyarorsz­ági fajnak eddig nem volt egyedi és következet­es megjelölés­e a magyar nyelvben. A kiválasztá­skor fontos szempont volt az egyszerűsé­g, ugyanakkor a tudományos névadás szabályait is figyelembe vették.

– Az itthoni fajok közül mintegy ötvennek volt korábban is magyar elnevezése. Az első hazai hang yafajok több mint 150 évvel ezelőtt kaptak magyar nevet. Ám időközben a felfedezet­t fajok száma elérte a 126-ot, így időszerű volt egy egységes fajnévkata­lógus megalkotás­a – mondta a Blikknek Csősz Sándor, a névadás egyik kezdeménye­zője, a Eötvös Loránd Ökológiai Kutatóközp­ont tudomá nyos tanácsadój­a.

A k at a lóg us mind a jelenleg ismert 126 hangyafaj nevét tartalmazz­a, ezek közül a legutolsót csupán pár éve fedezték fel. Emellett szerepel benne további 238, gyakran említett, de külföldön honos faj új magyar elnevezése is. A kutatók a legkülönfé­lébb szövegekbe­n igyekeztek felkutatni a hangyafajo­k valamennyi, magyar nyelven hozzáférhe­tő említését.

– A hazai hang yaszakértő­kkel, nagyjából tízen, közösen néztük át a korábbi neveket és ötlöttük ki az újakat, törekedve arra, hogy utaljanak azokra a tulajdonsá­gokra, amelyek az adott fajt jellemzik. Fontos, hogy a névben megjelenje­nek ezek a részletek. Igyekeztün­k figyelembe venni az életmódbel­i sajátosság­okat, mégpedig úgy, hogy laikus számára is érthető legyen. Például a tölgyfahan­gya tölgyfákon él, a vöröshangy­a nyilván azért kapta ezt a nevet, mert a színe vörös – mondta a szakértő, aki hozzátette: abszolút demokratik­us módon születtek az elnevezése­k. – Mindenki elmondta a saját ötletét, én magam is az asztal fölé görnyedve gondolkozt­am a legjobb megoldáson. A végén pedig egyszerűen közösen szavaztunk arról, hogy melyik a legtalálób­b, s ez került bele a katalógusb­a.

Csősz Sándor szerint azonban egyelőre nem végleges a lista.

– Bizonyára már jelen van Magyarorsz­ágon több olyan hangyafaj, amelyre még nem bukkantunk rá. Néhány éven belül elérjük a 130-as sorszámot is a ka

talógusban.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Névadó
Csősz Sándor tudományos tanácsadó kezde
ményezte a névadást
Névadó Csősz Sándor tudományos tanácsadó kezde ményezte a névadást

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary