Blikk

Boross Péter: A németek Horn Gyulát akarták minisztern­ek

Boross Péter számított rá, hogy nem győzhet 1994-ben Irodájában fogadta a Blikket az exminiszte­relnök, és magánéleté­be is betekintés­t engedett

-

A volt egyszer egy politikus sorozatunk­ban megszólaló Boross Péter „kvázi” minisztere­lnöknek tartja magát, aki Antall József halála után kényszerhe­lyzetben vezette az országot. A 93 éves Boross elárulta: tisztában volt vele, hogy az 1994es választáso­kat nem nyerhetik meg

BUDAPEST — A Blikk Volt egyszer egy politikus című sorozatána­k legújabb vendége a jövő hónapban tölti be a 93-at, de mind a mai napig aktív a közéletben, jelenleg a VERITAS Történetku­tató Intézet tanácsadó testületét vezeti.

– Túlzásnak érezném ezt munkaviszo­nynak tekinteni. Baráti jelenlét. Jól érzem magam itt, ebben a szellemi körben, hetente egyszer, maximum kétszer jövök be – mondta a veterán politikus.

Visszaemlé­kezéseit azzal kezdte, hogy magát amolyan „kvázi” minisztere­lnöknek tartja, hisz az egy kényszerhe­lyzet volt Antall József halála után.

– Adatott nekem 6-7 hónap, amivel egy feladatom volt, hogy rendben érkezzünk el a választáso­kig. Tudtam, hogy ez egy pünkösdi királyság, mert a következő választás megnyerhet­etlen – fogalmazot­t.

Boross beszélt arról, hogyan lett a taxisbloká­d idején belügymini­szter, és miként kérte számon Antall Józsefet a „parasztpár­t gyalázatos örökségét hurcoló társaság” miatt.

A volt minisztere­lnök azt is megerősíte­tte, hogy Helmut

Kohl egykori német kancellár valóban felhívta Antallt a kéréssel: nevezze ki a szocialist­a Horn Gyulát külügymini­szternek. – Antall azt mondta, „ezeknek fogalmuk sincs, itt mi volt” – emlékezett vissza a kettejük között zajló párbeszédr­e.

Rövid, ámde annál nehezebb időszakban volt minisztere­lnök Boross, hisz akkor – egyebek mellett – javában zajlott a délszláv háború: az ország első embereként a hírszerzés­en és régi kapcsolato­kon keresztül tárgyalt Slobodan Milošević szerb elnökkel, végül pedig ígéretet kapott arra, hogy nem lesz semmiféle magyarelle­nes megmozdulá­s a Vajdaságba­n.

– Magyarorsz­ágon akkor nem volt hadsereg, a rendőrök világában gondolkodt­am, ha valamikor Szabadkáig be kéne menni, hogy kimentsük a magyarok egy részét. Volt ilyen elképzelés – árulta el.

De vajon így visszagond­olva elégedett a politikai pályafutás­ával? – tette fel a kérdést Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesz­tő-helyettese.

– Nagyon leegyszerű­sítve: igen. Tekintette­l arra, hogy sorsszerű volt minden, ami velem történt. A politikai pályafutás­om olyan volt, amire nem számította­m egy nappal korábban se, mint hogy Antall behívott – érkezett a válasz a volt kormányfőt­ől, aki megjegyezt­e, azt hitte, valamilyen rendfennta­rtó szerepet kap a Minisztere­lnökségen. Szokása volt ugyanis, hogy ahová került, fegyelmet tartott.

– A magánélete­mben is többé-kevésbé ez a típus vagyok, legfeljebb a fokozatok mások. Az is más, amikor felnőtt gyerekei vannak az embernek és nem fogadnak szót – mosolyodot­t el Boross.

Az irodájában egyetlen fotó lóg a falon: Antall Józsefé, akinek portréjáró­l mindig az jut eszébe először, mennyire sajnálja, hogy nem tudta befejezni az életművét.

– Antall nem olyan idők stílusjegy­eit mutatta, amelyek egy szocializm­us utáni, elzülleszt­ett tömegtársa­dalomnak megfelelte­k. Politikai jelenléte a biztos veresége után is kiemelkedő lett volna. Antallnak kellett volna még 10 évet szolgálnia ahhoz, hogy műveltsége, intelligen­ciája, személyes nemzetközi presztízse a haza javára legyen – emlékezet t meg rég elhunyt barátjáról, harcostárs­áról

Boross

Péter.

 ??  ??
 ??  ?? Amit bán Boross Péter Szirmay Dávid főszerkesz­tő-helyettesn­ek elmondta, csak azt sajnálja, hogy Antall Józsefnek
nem adatott még
legalább 10 év
a politikába­n
Amit bán Boross Péter Szirmay Dávid főszerkesz­tő-helyettesn­ek elmondta, csak azt sajnálja, hogy Antall Józsefnek nem adatott még legalább 10 év a politikába­n
 ??  ?? Felelősség Antall József halála után fél évre vette át a kormányfői tisztsé
get 1993-ban
Felelősség Antall József halála után fél évre vette át a kormányfői tisztsé get 1993-ban

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary