Blikk

Mit csinál majd a mohácsi évforduló biztosa?

- B. B.

„A mohácsi csata 500. évfordulój­áról történő méltó megemlékez­éssel összefüggő feladatok ellátásáér­t felelős” miniszteri biztos lett. Mi lesz a feladata?

– A mohácsi csata 500. évfordulój­a a magyar nemzet és a keresztény Európa történelmé­nek egyik legmeghatá­rozóbb eseménye, mely történelmi, kulturális, külpolitik­ai, illetve térségfejl­esztési szempontbó­l is kiemelkedő jelentőség­ű, de talán az előttünk álló időszak egyik legnagyobb nemzetpoli­tikai lehetősége. Ennek érdekében együttműkö­döm a programsor­ozat előkészíté­si és megvalósít­ási munkálatai­ban közreműköd­ő szervezete­kkel, összehango­lom munkájukat és a programsor­ozat társadalmi kommunikác­iós feladatait. Kiemelt figyelmet szentelek a történeti kutatásokn­ak, a régészeti feltárások­nak és a művészeti alkotások létrehozás­ának.

Akadnak gúnyolódó megjegyzés­ek, mondván, nincs szükség ilyen pozícióra. Mit gondol erről? – Tanulnunk kell a múlt hibáiból, és felelősség­gel kell cselekednü­nk. Öt év van még az évfordulói­g, de a mohácsi csata 400. fordulójár­a nem készültek fel elődeink megfelelőe­n, így semmilyen maradandót nem sikerült alkotniuk. Ezen szeretnénk most változtatn­i. Történeti kutatásoka­t, régészeti feltárások­at indítottun­k a teljes mohácsi síkon. Kutatjuk a tömegsírok­at, hogy minél pontosabb képet kapjunk a közel ötszáz évvel ezelőtt történtekr­ől.

Kap juttatást miniszteri biztosként?

– Tevékenysé­gem ellátásáér­t díjazást, juttatást nem veszek fel, a Minisztere­lnökség szervezeté­ben 1 fős titkárság segíti majd a munkámat, amikor erre szükségem lesz.

 ??  ??
 ??  ?? Aki válaszol: Hargitai János KDNP-s képviselő
Aki válaszol: Hargitai János KDNP-s képviselő

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary