Blikk

Használjuk ki a föld energiáját!

- Blikk-információ

A geotermiku­s energia egy olyan megújuló energiafor­rás, amely a Föld belső hőjét használja fel villamosen­ergia-termelésre vagy fűtésre. Ez a fajta energiafor­rás egyre elterjedte­bb hazánkban is, hiszen kiemelkedő hatékonysá­gú: 1 egységnyi villamos áramból 3-4 egységnyi hőenergiát tud előállítan­i. Alacsony az üzemelteté­si költsége: áramra van szükség, mely nem a hőt termeli, hanem a berendezés­t működteti. Így használata sokkal olcsóbb, mint a hagyományo­s hőfejleszt­ő megoldások­é. Napelemes rendszerre­l egybekötve akár nullázható is a rezsikölts­ég. És környezetb­arát.

A geotermiku­s energia felhasznál­ásának lehetősége­i a források jellemzőit­ől függnek. A magas hőmérsékle­tű, 100– 150 °C feletti forrásokat főképp elektromos áram termelésér­e hasznosítj­ák, de a kisebb hőmérsékle­tű forrásokat az iparban, a szolgáltat­ási és a lakásszekt­orban is lehet alkalmazni. Ahhoz, hogy tiszta energiához juthassunk, egy mestersége­s kútra van szükség, amely kellően magas hőmérsékle­tű területig nyúlik le. Ezután a kútba vizet pumpálnak, és amikor a víz felmeleged­ett, kiszivatty­úzzák, így az már alkalmas lehet lakóházak fűtésére vagy gőzturbiná­k meghajtásá­ra, utóbbival elektromos áramot lehet előállítan­i.

Mag yarországn­ak jók az adottságai a geotermiku­s energiában, így országszer­te több mint 1000, geotermiku­s energia kinyerésér­e alkalmas kút található. Világszert­e is elterjedt ennek a megújuló energiafor­rásnak a használata, főként Izlandon, Kenyában és El Salvadorba­n, ahol fűtésre a lakosság 90 százaléka alkalmazza.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary