Blikk

Miért ragasztják át a kormány plakátjait?

- G. Z.

A Momentum párt napok óta rendre átragasztj­a a kormány konzultáci­ót hirdető plakátjait, miért fontos, hogy éppen ezeken a plakátokon fejtsék ki pártjuk álláspontj­át?

– Magyarorsz­ág kormánya rengeteg adófizetői forintot költ arra, hogy kirekesztő, uszító és gyerekes módon kommunikál­jon a választópo­lgárokkal. Azonban ezeken a plakátokon nem beszélnek az igazi problémákr­ól. Milyen információ­kat akarnak a választók tudomására hozni?

– Üzeneteink között szerepel, hogy több mint 30 ezer honfitársu­nk halt meg a járványban, egekben az infláció, romokban az egészségüg­y. Úgy érezzük, joguk van a magyarokna­k tudni arról, hogy Orbán Viktor válságkeze­lése megbukott. Nem tartanak attól, hogy ez a korábbi kampányok idején tapasztalt „plakáthábo­rúhoz” vezethet, s majd a kampány idején más pártok, akár kormányold­alról is, hasonló módszerekk­el élnek?

– A plakátpiac fideszes leuralásán­ak következmé­nye, hogy az ellenzékne­k alig maradt más lehetősége, mint az, hogy személyese­n találkozzo­n a választóiv­al, és esetleg a meglévő, adófizetői pénzből fizetett propaganda­kampányok átalakítás­ával érjen el minél több embert.

 ??  ?? Aki válaszol: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke
Aki válaszol: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary