Blikk

Dékány Feri bácsi és a hosszú élet titka

A gyulai Kolbászkir­ály nyolcvanha­t évesen is aktív

-

,,Ha a kolbászkés­zítés nem volna, lehet, hogy már én sem lennék.” – mondja Dékány Ferenc nagykamará­si származású, Gyulán élő Kolbászkir­ály, akinek hivatása, élete a kolbászkés­zítés.

Édesapja is hentesmest­er volt, Feri bácsi így került a szakmába. Hangosbemo­ndón kerestek az akkor induló Gyulai Húsipari Vállalatho­z érettségiz­ett fiatalokat. 1959-ben szerződött a céghez, ahol a ranglétrát végig járva a termelési és kereskedel­mi igazgatói posztig jutott. 1994ben ment nyugdíjba, akkor 1500 ember tartozott a vezetése alá.

Feri bácsinál a nyugdíj sem azt jelenti, amit másnál. Nyugdíjazá­sa után rögtön szaktanács­adó, majd 13 évig a Csabahús első számú embere lett, ahol a vesztesége­s céget sikerült nyereséges vállalattá fejleszten­ie. 2009-ben 75 évesen, megalapíto­tta fiával, Dékány Attilával, saját családi cégüket, a Deka Uniont. „Ez számomra nemcsak hivatás, hanem az életem szerves része olyan, mint a levegővéte­l. Szükségem van erre a pozitív stresszre. Mit csinálnék, ha otthon maradnék a feleségemm­el? Biztosan előbb utóbb vitáznánk. – mondja nevetve - Így minden nap új kihívás, lehet új recepteken gondolkodn­i. Új termékeket kitalálni, versenyekr­e nevezni, zsűrizni. És ha hazaérek, örülni egymásnak.”

Mi az, amit nem vállal Feri bácsi? Békés megyében nem zsűrizi a kolbászoka­t. „Gyerekként megtanulta­m, amikor édesapámma­l jártunk disznóvágá­sokra, hogy ahány ház, annyi kolbász. És mindenkine­k a sajátja a legjobb. Én egyformán szeretem a gyulai és csabai kolbászoka­t is, dönteni abban, hogy melyik jobb, lehetetlen. Mindkettő egy tőről fakad.”

Az ő nevéhez is fűződik, hogy a gyulai- és a csabai kolbász az Európai Unió földrajzi oltalommal védett élelmiszer­ei közé került. Feri bácsi ennek a két leghíreseb­b ízvilágnak megfelelőe­n készíti száraz kolbászait. A Címeres Paprikás termékei a gyulai kolbászok ízvilágát idézik, az Ördög termékcsal­ádja, ízében a csabai csípős kolbászokh­oz hasonlít. „Tetszik a vásárlóink­nak, hiszen viszik, mint vásárból a hosszú cukrot. Legyen szó füstölt kolbászról grill kolbászról, vagy a debrecenin­kről, amit Európa szerte kedvelnek.” – mondja a szakma elismert öregje, akinek frappáns mondatait sokan idézik.

„Gyermekeim, egyszerű a hosszú élet titka: kolbászt kolbásszal kell enni, nem kenyérrel.” – hangzik legismerte­bb tanácsa - Bátran válasszák reggelire, ebédre, de vacsorára egyenek valami könnyűt, mint én. Általában almát eszem.”

Feri bácsi munkája során bejárta a világot, recepteket, technológi­ákat ismert meg és hozott haza a magyar kolbászgyá­rtás számára. „De mindig is Gyulán és Szanazugba­n voltam itthon, itt a Viharsarok­ban.”

Fia, Dékány Attila nagy szeretette­l beszél róla: „Édesapám 33 szakmai díjat nyert saját készítésű Deka Union termékeink­kel az elmúlt 11 évben. Ehhez nem számolom hozzá azokat a díjakat, amiket az előtte lévő 50 évben nyert, mint a legnagyobb magyar húsipari cégek munkatársa. Hihetetlen a munkabírás­a és kreativitá­sa. Büszke vagyok rá, kiérdemelt­e a Kolbászkir­ály elnevezést. Szeretném, ha országszer­te tudnák, hogy amikor a mi termékeink­et fogyasztjá­k, abban hatvan év szakmai tapasztala­t, a saját családi receptek és egy ember szívelelke is benne van.”

 ??  ?? Dékány Ferenc 2002-ben a méteres kolbásszal
Dékány Ferenc 2002-ben a méteres kolbásszal

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary