Blikk

Működik a szexmunkás­ok türelmi zónája Miskolcon?

- B. B.

Immáron két hete létezik Miskolcon a prostituál­taknak kialakítot­t új türelmi zóna. Mik az első tapasztala­tok?

– A fő probléma az volt, hogy a város egy részét teljesen elárasztot­ta ez a tevékenysé­g, nemcsak a családi házak mellett, de a lakótelepe­k közepén, oktatási intézménye­k, templomok közelében is megjelent már, sőt felhúzódot­t egészen a belváros széléig. Az első visszajelz­ések alapján visszaszor­ult ez a jelenség, a hölgyek már az ipari létesítmén­yektől, lakosságtó­l távol eső türelmi zónában jelentkezn­ek. Miért csak Miskolcon van türelmi zóna Magyarorsz­ágon?

– Létezik egy 1999-es törvény, amiben az akkori kormány gyalorlati­lag legalizált­a a prostitúci­ót, ami azt jelenti, hogy ezt az önkormányz­at nem tilthatja be, csak keretek közé szoríthatj­a. Kimondja, hogy ha egy 50 ezer főnél nagyobb települése­n folyamatos­an jelen van a prostitúci­ó, akkor a település köteles egy zónát kijelölni: ekkor viszont a város többi részén betilthatj­a ezt a tevékenysé­get. Érdekvédők szerint a végleges megoldás egy infrastruk­túrával ellátott terület lenne. El fog mozdulni a város ebbe az irányba?

– Elsődleges célunk nem az volt, hogy ezt a tevékenysé­get komfortosa­bbá tegyük. A New York-i egyezmény – amelynek mi is aláírói vagyunk – tiltja, hogy infrastruk­turális hátteret, kvázi bordélyház­at lehessen létesíteni, így ez jogilag egyébként sem járható út.

 ??  ?? Aki válaszol: Badány Lajos, Miskolc alpolgárme­stere
Aki válaszol: Badány Lajos, Miskolc alpolgárme­stere

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary