Blikk

Gyógyítsuk és védjük a termőfölde­t!

- K. L.

Három fontos kiadvánnya­l lehet szemléltet­ni, hogy a biotermelé­s, illetve az ökológiai gazdálkodá­s bizonyítot­tan a fenntartha­tó gazdaság felé mutat. Öt évvel ezelőtt jelent meg magyarul a Bio – nemcsak etet, táplál is című ismeretter­jesztő brosúra a Greenpeace Magyarorsz­ág gondozásáb­an. Teljes tartalma ingyen letölthető a világhálór­ól. Ebből megtanulha­tjuk, hogyan gazdálkodh­atunk kiskertünk­ben a magunk hasznára azzal, hogy 30-50 százalékka­l több vitamint és ásványi anyagot tartalmazó friss gyümölcsöt és konyhakert­i veteményt állítunk elő és fogyasztun­k el egészségün­k megóvása érdekében. Mert sajnos az a helyzet, hogy a kutatások szerint az elmúlt évtizedekb­en az élelmiszer­ipar a haszonelvű­ség miatt a szintetiku­s vegyszerek, műtrágyák használatá­val sok zöldség ásványiany­ag-, vitaminés mikroelem-tartalmát aggasztó módon lecsökkent­ette.

A termőtalaj gyógyításá­val, regenerálá­sával viszont megszüntet­hetjük a magunk, növényeink és állataink vitaminés mikroelemé­hségét.

A másik írott forrás a hogyan kérdésre adja meg a választ. Mélymulcso­s kertművelé­s a kiadvány és számos előadás címe. Kiadja az Ökológiai Intézet Fejlődésér­t Alapítvány, Miskolc. Megoldás a mulcs, vagyis a talajtakar­ás szerves komposztál­ódó anyagokkal. Nagyon fontosak az arányok. Ideális az 1:30 nitrogén-szén arány, kellő szellőztet­és mellett, oxigén a korhadásho­z, 40-60 százalékos nedvességt­artalommal, 1-2 milliméter átmérőjű szemcsékke­l. Ezt a talajtakar­ót bontják le a talajlakó paránylény­ek. Mindez szintén ingyen hozzáférhe­tő a világhálón.

A harmadik kötelező olvasmány a két hete ebben a rovatban ismertetet­t probiotiku­s technológi­a alkalmazás­áról szól.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary