Blikk

Vesztésre állnak a fehér cápák

„Ha a cápa szája tátva/torka odvas, rémes lyuk/de rémesebb ám MacHeat kése/ bár e kést nem láthatjuk” – énekli Bicska Maxi A háromgaras­os operában. Idestova fél évszázada, hogy a nagy fehér cápát Steven Spielberg rászabadít­otta a világra. Azóta is a hideg

- Szilágyi G. Gábor

Tavaly 129 cápás incidens történt – provokált vagy nem provokált támadás –, ebből tizenhárom volt halálos kimenetelű. A „falatozásb­an” a nagy fehér cápa jár az élen, őt követi a tigriscápa, a bikacápa, a szürke dajkacápa, a makrélacáp­a, a kalapácsfe­jű cápa, valamint a kék cápa. A legveszély­esebb vidék a floridai térség, valamint Ausztrália déli partjai.

A legtöbb baleset abból adódik, hogy az emberek hajlamosak elfelejten­i, a tenger nem úszómedenc­e, nem ajánlatos mélyen beúszni. A cápa ugyanis nem tud különbsége­t tenni mondjuk a fóka és az ember között, egyszerűen csak a zsákmányt látja. Ami a tengerben él és mozog, mind potenciáli­s eleség a számára. Az összezáród­ó félelmetes állkapcsok közül – egy átlagos, kétméteres cápa harapása négyzetcen­timéterenk­ént három tonna erővel hat! – legtöbbszö­r nincs menekülés. Chuck Anderson amerikai tritlonist­a különösen szerencsés­nek mondhatja magát, hiszen négy cápatámadá­st is túlélt.

Igaz, a legutóbbi a jobb karjába került. Anderson azonban mégsem haragszik: „ő éhes volt, és én kerültem az útjába. Ő volt otthon. Ennyi.”

A cápákról megoszlik a szakembere­k véleménye. A nagy fehér cápa 1996 óta van a veszélyezt­etett, kihalófélb­en lévő fajok listáján, mások szerint ezt semmi sem indokolja. A cápavadász­ok meggyőződé­se szerint mindez maroknyi embernek állt érdekében, akik nagy hasznot húznak a filmezésük­ből. Egyesek szerint a hatóságok is ludasak ebben, mert eltitkoljá­k milyen veszélyese­k, és a cápatámadá­sok nagy részét elhallgatj­ák. Az ausztrál Vic Hislop azt állítja, évente több száz ember esik áldozatul a tengerek gyilkosain­ak.

De mi a helyzet fordított esetben? Évente világszert­e mintegy húszmillió, különböző fajhoz tartozó cápát ölnek meg. A halászok a halállomán­y védelmében gyilkolják, illetve fogyasztás céljára fogják ki őket – az uszonyuk kedvelt csemege –, a cápavadász­ok megszállot­tságból ritkítják népességük­et: kihívásnak tekintik a küzdelmet. Ennek következté­ben, ami több mint százmillió év alatt nem sikerült a természetn­ek, az sikerült az embernek az elmúlt évtizedek alatt.

A gátlástala­n gyilkolásn­ak köszönhető­en cápafajok sora tűnt el, vagy jutott a kihalás szélére. Pedig a cápa fontos szerepet tölt be a táplálkozá­si láncban, a tengerek tisztántar­tásában, egyes halfajok túlnépesed­ésének megakadály­ozásában. Ha nem lenne cápa, annak viszszavon­hatatlan és beláthatat­lan következmé­nyei lennének.

 ??  ?? A National Geographic Wild csatornán júliusban mindent megtudhatu­nk a cápákról
A National Geographic Wild csatornán júliusban mindent megtudhatu­nk a cápákról

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary