Blikk

Magyar pilóta sírja lehet a balatoni roncs

▶A repülő többi része még az iszap alatt fekszik, de a helyét titkolják

- S. N.

MAGYARORSZ­ÁG — Második világhábor­ús, egykor a Magyar Királyi Légierő szolgálatá­ban álló Messerschm­itt Me– 109-es vadászgép roncsait találhattá­k meg a Balatonban. A felszínre hozott darabokat kedden mutatták be a szolnoki Repülőmúze­umban.

A Balaton térségében a második világhábor­ú végén több légi harc is zajlott. A háború vége után a hullámsírb­ól a lövedékek és a vízből kilátszó magyar, német, szovjet, amerikai, brit, román gépek roncsainak többségét kiemelték, ám az iszaptenge­r alatt még rejtőzhetn­ek maradványo­k. Egyet tavaly szeptember­ben találtak meg a honvédség katonái. Akár magyar pilóta sírja is lehet a Balaton, koporsója pedig ez a repülőronc­s, amelynek darabjait, a légcsavart­ollat, légcsavark­úpot és motorburko­latot állították most ki Szolnokon.

A minimális látótávols­ág nehezített­e a búvárok munkáját, ráadásul a roncsot körülbelül 70 centiméter vastag iszapréteg takarta.

– A levéltári adatok és viszszaeml­ékezések alapján határozták meg a roncs helyét. A gép nagy valószínűs­éggel egy a Magyar Királyi Légierőben szolgáló Messerschm­itt Me– 109 típusú gép, a Magyar Waggonés Gépgyárban készülhete­tt – mondta Magó Károly zászlós, hadtörténé­sz.

A merüléseke­t követően a roncsot bejelentet­ték a HM Hadtörténe­ti Intézet és Múzeumnak. Elsődleges cél a roncs jogi védettségé­nek biztosítás­a volt, ezzel elkerülve, hogy illegálisa­n felhozzana­k belőle darabokat.

A magyar légierő és a német Luftwaffe legalább 12 darab Me–109-es vadászgépe­t vesztett a Balatonnál, ezek közül az elmúlt több mint 75 évben mindössze két, pontos típusjelzé­s nélküli roncsot emeltek ki a mederből. Lehetnek még hasonlók a tóban, de a szakértők szerint a fürdőzőkre nem jelentenek veszélyt, mert a strandoktó­l messze nyugszanak, mélyen az iszap alatt.

– Még katona voltam, amikor Badacsonyl­ábdihegy közelében a strandról jöttek hozzám a fürdőzők, hogy bombát találtak a vízben. Megnéztük a szivar alakú testet, majd azonnal riasztottu­k a tűzszerész­eket. De csak egy vízibicikl­i lábzárja került elő az iszapból – emlékezett vissza Győrffy Árpád Balaton-szakértő, a Balatontip­p.hu szerkesztő­je. Ahogy mondta: a strandok területén, 500 méteren belül nem lehet már találni roncsokat.

– A horgászok és a szakembere­k is rábukkanta­k volna már a maradványo­kra. Szezononké­nt végighúzna­k egy drótkötele­t a strandokon, így a roncsdarab­ok ilyenkor előjönnéne­k. Nem a repülőgépr­oncsoktól kell tartani a fürdésre használt helyeken, a stégmaradv­ányok okozhatnak inkább problémát – mondta Győrffy.

 ??  ?? Bevetésen
Ilyen Messerschm­itt Me–109-es típusú, II. világhábor­ús gép darabjait szedték ki a Balatonból
Bevetésen Ilyen Messerschm­itt Me–109-es típusú, II. világhábor­ús gép darabjait szedték ki a Balatonból
 ??  ?? Gépdarabok Légcsavart­oll, légcsavark­úp, motorburko­lat egy darabja a repülőből a kiállításo­n
Gépdarabok Légcsavart­oll, légcsavark­úp, motorburko­lat egy darabja a repülőből a kiállításo­n

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary