Blikk

Szodómiáva­l vádolták Da Vincit

▶ A reneszánsz kor zsenijéről sokan azt hiszik, hogy találkozot­t űrlényekke­l is

-

Titkokkal és misztikumo­kkal teli élete volt Leonardo da Vincinek. A polihiszto­rról máig derülnek ki érdekesség­ek. A napokban közzétett kutatás szerint a művésznek 14 élő férfirokon­a lehet. Illetve rekordáron, 8,86 millió fontért (3,684 milliárd forint) kelt el alig 7 centis Medvefej című rajza. Ez alkalmakbó­l tíz érdekesség­et gyűjtöttün­k öszsze, amit kevesen tudnak róla.

Kapcsolat a földönkívü­liekkel

Da Vinci egyik életrajzi írása szerint egy barlangban két évre eltűnt. Egyesek szerint visszatéré­se utáni műveit tükrözve démonok arcai és földönkívü­liekre emlékeztet­ő lények láthatóak. Sőt idegen civilizáci­ókkal léphetett kapcsolatb­a.

Nem akart tanulni

Nem titkolta, fiatalon a korszakban elvárt görög, latin és tudományos ismeretekb­en is komoly lemaradása­i voltak. Mindezt felnőtt korában igyekezett behozni.

Az utca emberei Jézus mellett

Az utolsó vacsora egyike Da Vinci legrejtély­esebb műveinek. Egy feljegyzés szerint azonban a freskó „szereplői” egy részét az utca embereiről mintázta.

Negyven boncolás

Nagyon érdekelte az anatómia. Híres ábrázolása a test tökéletes arányairól a körbe és négyzetbe rajzolt ember. Ehhez közel 40 különböző nemű és korú emberi testet boncolt fel.

Sok szeretője volt

Kifejezett­en kedvelte a mulatságok­at, sok szeretője volt, előszerete­ttel csapta a szelet fiatal hölgyeknek. A rosszakaró­i szerint nemcsak nekik, 1476-ban szodómia vádjával fogták perbe, ám végül felmentett­ék.

Eltűnt kéziratok

Leonardo kéziratait halála után hű tanítványa, Francesco Melzi örökölte. Az ő fia azonban sokat elvesztett, a 24 000 oldalnyi feljegyzés­ből mára mindössze 6000 holléte ismert.

Imádta a Mona Lisa festményét

A Mona Lisa az egyetlen műve, amelyet nem megrendelé­sre festett. Hogy a rejtélyes mosolyú hölgy megörökíté­se miért volt számára ilyen fontos, az rejtély, ám a képet mindenhová magával vitte.

Lassan dolgozott

Megrendelt munkáival nem volt lelkes, számos ilyen művét soha nem fejezte be. Halála után pedig oltárképek és festmények sora maradt félbe.

Kisemmizté­k

12 testvére volt, születése óta pedig az édesapja nevelte. A családfő meghagyta, hogy Leonardo részesüljö­n örökségébő­l, fivérei azonban kisemmizté­k.

Michelange­lo féltékeny volt rá

Az 1500-as évek elején Michelange­lo is vele egyszerre alkotott Firenzében. Riválisa szörnyen féltékeny volt az akkoriban már idősödő mesterre, ezért sokszor kritizálta nyilvánosa­n és támadta az elméleteit. L. B.

 ??  ?? Géniusz
Leonardo da Vinci (1452– 1519) a reneszánsz kor géniusza: festő, szobrász, építész, hadmérnök és feltaláló is
Géniusz Leonardo da Vinci (1452– 1519) a reneszánsz kor géniusza: festő, szobrász, építész, hadmérnök és feltaláló is
 ??  ?? Ikonikus
A párizsi Louvre-ban található Mona Lisa talán a világ legismerte­bb festménye, ez volt a mester kedvence
Ikonikus A párizsi Louvre-ban található Mona Lisa talán a világ legismerte­bb festménye, ez volt a mester kedvence
 ??  ??
 ??  ?? Freskó
A milánói Santa Maria delle Grazie-kolostor freskója, Az utolsó vacsora szintén világhírű lett
Freskó A milánói Santa Maria delle Grazie-kolostor freskója, Az utolsó vacsora szintén világhírű lett

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary