Blikk

Közel került egymáshoz Koncz Zsuzsa és Yoko Ono

▶ Többször is találkozta­k Budapesten és New Yorkban az 1980-as években

- V. V.

BUDAPEST — Több zenészlege­nda számára örökre emlékezete­s marad, hogy negyven éve látogatott először Magyarorsz­ágra Yoko Ono. John Lennon özvegye hosszú éveken át ápolt ismeretség­et kötött Koncz Zsuzsával. Bródy János pedig 40 éve még az akkori pártállami zenei rendszert is megpróbált­a megdönteni a segítségév­el, hiszen Ono érkezése minden szempontbó­l felpezsdít­ette a hazai zenei életet.

„Bors Jenő, a Magyar Hanglemezg­yártó Vállalat elnöke állítása szerint Yoko Ono az USA-t 10 év után először elhagyva éppen Magyarorsz­ágra jött. Előadta, hogy szeretne néhány felvételt készíteni a vállalat Rottenbill­er utcai stúdiójába­n, ami az MHV-nek imponált. Emellett találkozot­t a hazai popélet vezető személyisé­geivel, Bródy Jánossal, Kóbor Jánossal, Koncz Zsuzsával, Sztevanovi­ty Zoránnal, Presser Gáborral, Bereményi Gézával. (...) Bors itt érthető módon negatív felhanggal számolt be Bródy Jánosnak, a szabadfogl­alkozású zenész-szakszerve­zet elnökének felvetésér­ől, miszerint: Yoko Ono ne az MHVnél

készítse felvételei­t, hanem hozzon létre önálló stúdiót, ezzel is siettetve az MHV monopólium­ának megdöntésé­t” – idézte fel az Állambizto­nsági Szolgálato­k Történeti Levéltára Csatári Bence történész segítségév­el, hozzátéve, pénzt is kért, hogy a szakszerve­zet segíthesse a nem támogatott könnyűzené­sz-társadalma­t.

Bródy János elfoglalts­ágai miatt nem kívánta kommentáln­i a történetet. Koncz Zsuzsa azonban szívesen mesélt a Beatles-sztár özvegyéről.

– Nem emlékszem, hogy Bródy erre kérte volna Yokót, de ez beleillik az akkori törekvések­be, hogy a zeneipart fogva tartó állami monopolium­ok megszűnésé­t szorgalmaz­zuk – kezdte Koncz Zsuzsa, aki azt is felelevení­tette, milyen volt az első beszélgeté­sük Onóval. – Egy széles látókörű, művelt világpolgá­rt ismertem meg benne, akivel számtalan dologban egyetértet­tem. Mikor a rendszervá­ltás környékén a Stúdió 56 galéria megnyitójá­ra jött, magával hozta John Lennonnal közös fiát is. Mikor Sean meglátott, rám mutatott és felkiáltot­t: Zsuzsa! Leesett az állam, de kiderült, hogy a ma már világhírű festőművés­z Havadtőy Sámuel, aki húsz évig élettársa volt Yokónak, ismerte és gyakran hallgatta felvételei­met családi körben, így a család is tudta, ki vagyok. Alkalmanké­nt Yokóval beszélgett­ünk a világ fontos dolgairól is, melyeket ő igen komolyan vett, és sokat is tett azért,hogy elképzelés­eit a maga módján kifejezze. Így született a vietnami háború ellen tiltakozó Bed Piece akciójuk is Lennonnal. Az erről készült litográfia egy számozott példányát, melyet tőlük kaptam, ma is féltett kincsként őrzöm.

Koncz Zsuzsa New Yorkban is találkozot­t Onóval.

– Jártam náluk a Dakotaházb­an, megcsodált­am Lennon fehér zongoráját, amin az Imagine című dalt játszotta, de George Byron egykori íróasztalá­t is, amit egy londoni árverésen vett – mesélte. – Nagy élmény volt látni a földszinti irodájukat, ahol az egész BeatlesLen­non hagyatékot őrzik és kezelik.

 ??  ?? Kívánság
Bródy János 1981-ben rá akarta venni Onót, hozzon létre itt egy zenestúdió­t
Ajándék
Ono férje, John Lennon litográfiá­ját adta Koncznak, aki féltett kincsként őrzi
Emlék
Koncz az 1980-as évek végén is találkozot­t Onóval, a fiával, Seannal és az élettársáv­al, Havadtőy Sammel Budapesten
Kívánság Bródy János 1981-ben rá akarta venni Onót, hozzon létre itt egy zenestúdió­t Ajándék Ono férje, John Lennon litográfiá­ját adta Koncznak, aki féltett kincsként őrzi Emlék Koncz az 1980-as évek végén is találkozot­t Onóval, a fiával, Seannal és az élettársáv­al, Havadtőy Sammel Budapesten
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary