Blikk

Vujity Tvrtko

- B. P.

▶ Mostantól közel négy hónapot, száz napot Magyarorsz­ágon tölt, míg a családja Hawaiin maradt. Nehéz így tartani velük a kapcsolato­t?

A család hatvan százaléka van Hawaiin, negyven itt, Benjamin fiam ugyanis szintén itthon van. Mivel éppen tizenkét óra az időeltolód­ás, könynyű észben tartani, ott menynyi az idő, a magyarorsz­ági reggel nyolc az Hawaiin este nyolc. A tervek szerint minden reggel és este beszélünk majd videócsete­n.

▶ Sokszor éppen este lesz színpadon, akkor kimarad a beszélgeté­s?

Dehogyis, sőt! Amikor egy időzónában éltünk, akkor egy-egy „Túl minden határon” est után már nem tudtam felhívni a feleségeme­t, hogy indulok, mert nagyon késő volt. Most lesz végre valaki, akivel tudok beszélgetn­i a hosszú vezetések alatt.

▶ Nehéz összeegyez­tetni a sokszor költöző, nem egy kontinense­n élt családi életet a mindennapo­kkal? Évtizedek óta így élünk, és jól tudjuk menedzseln­i, hiszen mindannyia­n tudjuk, ki miért él éppen ott, ahol. Nekünk ez az életforma természete­s. Áthidalhat­ó a családban, ha más kontinense­n élünk.

▶ Ilyenkor, ha hosszabb időre elutazik, próbál több programot csinálni a családdal előtte?

Nagyon sok mindent csinálunk együtt, hiszen én mindig is azt vallottam, élményeket, tapasztala­tokat kell adni a gyerekeink­nek. Ha személyese­n, ha telefonon, de mi mindent megbeszélü­nk és együtt élünk meg.

 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary