Blikk

Mi van, ha nem vesszük át az ajánlott levelet?

-

Nem jó megoldás megtagadni a postán kiküldött fizetési meghagyás átvételét. Ilyen esetben ugyanis az úgynevezet­t kézbesítés­i vélelem szabályai a mérvadók. Eszerint, ha a címzett az iratot nem vette át, akkor a levelet a postai kézbesítés második megkísérlé­sének napját követő ötödik munkanapon kézbesítet­tnek kell tekinteni. Ha a postásnak kerek perec megmondjuk, hogy nem szeretnénk átvenni a fizetési meghagyást, akkor az iratot a kézbesítés megkísérlé­sének napján kézbesítet­tnek kell tekinteni.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary