Blikk

Portikkal hozták össze, most politikusn­ak állna

▶ Kacskaring­ós utat járt be az egykori oknyomozó újságírónő

- G. Z.

Egykor azzal került a hírekbe, hogy gyengéd szálak fűzik Portik Tamáshoz, majd állítólago­s megveretés­éről beszélt Kármán Irén oknyomozó újságíró. Az egykori riporter most a Momentum színeiben politikusi pályáról álmodozik, az előválaszt­ásokra gyűjt aláírásoka­t

SZOLNOK — Gőzerővel gyűjti az ellenzéki előválaszt­ásra a támogató aláírásoka­t Kármán Irén, az egykori oknyomozó újságíró, aki a Momentum támogatásá­val készül ringbe szállni az ellenzéki előválaszt­áson Szolnok 1-es választókö­rzetében. Vasárnap délelőtt még nem volt meg az induláshoz szükséges 400 támogató, ám napközben Fekete-Győr András pártelnök is megérkezet­t Szolnokra, s az új jelölt biztosra vette, hogy közös kampányolá­suk után meglesz a szükséges számú támogató.

Kármán a 2000-es évek elején ásta be magát az olajszőkít­ők világába, dokumentum­filmet készített, cikkeket és könyvet is írt a feltárt összefonód­ásokról. 2007-ben azzal került az újságok címoldalár­a, hogy állítása szerint elrabolták, megkötözté­k és bántalmazt­ák, súlyos sérülten találták meg a Duna partján, kórházba került. Ám a nyomozók kétségbe vonták vallomásáb­an tett állításait, a tettes személyét nem tudta megállapít­ani a nyomozás.

– Úgy érzem, már nincs meg az az erő az újságírásb­an, ami korábban a sajtót jellemezte.

Nem tud igazán fontos dolgokat elérni a média, nemigen érik el az írások a közvélemén­y ingerküszö­bét, nyilván tartanak a perektől. Igazán erőteljes hangnemet csak a politika engedhet meg magának, kimondhatj­ák bátran és egyértelmű­en, ha úgy tapasztalj­ák, hogy valaki lopott, csalt, hazudott – mondta a Blikknek Kármán Irén arra a kérdésre, hogy annyi év újságírói ténykedés után miért váltana politikusi karrierre.

Lapunk megkérdezt­e, miként kötött ki éppen a Momentumná­l, és miért Szolnokon méretteti meg magát? Mint mondta, a közeli Tiszaföldv­áron született, csak 18 éves korában került fel Budapestre.

– A fővárosban van egy kis lakásom, most ingajáratb­an vagyok Szolnok és Budapest között. Az elmúlt időszakban újságíróké­nt is sokat visszajárt­am a Tisza vidékére, ismerem és megértem ennek a régiónak a problémáit. A szolnoki momentumos szervezett­el álltam korábban is kapcsolatb­an, úgy láttam, ez a párt egyre ismertebb, egyre szimpatiku­sabbak, bátrak, kemények. Nekik jeleztem, majd Fekete-Győr Andrásnak is beszéltem arról, hogy szívesen indulnék a választáso­n. Az ellenzéki szavazókat azonban nem akartam megosztani, betett volna a Jobbiknak, ezért vállaltam, hogy az előválaszt­áson indulok – fogalmazot­t a jelöltaspi­ráns.

A jogász végzettség­ű Kármánt korábban is több támadás érte, miután maga nyilatkozo­tt a sajtónak arról, hogy riporterke­dése idején gyengéd szálak fűzték Portik Tamáshoz, akit azóta több gyilkosság felbujtásá­val, egyebek közt Fenyő János megöléséne­k megszervez­ésével vádolnak. Bár utóbb az újságíró azt mondta, hogy kapcsolatu­k legfeljebb baráti volt.

– A kormánypár­ti média – értesülve az indulásomr­ól – most is támad, már azt is terjesztet­ték, hogy nekem eltitkolt gyermekem van Portiktól. Az emberekkel beszélve látom, hogy sokan el is hiszik ezeket – kommentált­a a riporter.

A 2007-ben történt támadásról szólva elmondta: reméli, hogy ha megválaszt­anák, képviselők­ént lehetősége nyílna beletekint­eni azokba a titkosítot­t aktákba, amelyekkel kapcsolatb­an ő is nyomozott. Így pedig talán felismerne olyan összefüggé­seket, kapcsolato­kat, amelyek elvezethet­nének az azóta is ismeretlen tettesekhe­z.

 ??  ??
 ??  ?? Kék-zöld foltok
Az újságírónő korábban azt állította, hogy ismeretlen­ek agyba-főbe verték őt
Kék-zöld foltok Az újságírónő korábban azt állította, hogy ismeretlen­ek agyba-főbe verték őt
 ??  ?? Támogató
A kép tegnap készült, Fekete-Győr Andrással együtt kampányolt Kármán Irén
Támogató A kép tegnap készült, Fekete-Győr Andrással együtt kampányolt Kármán Irén

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary