Blikk

35 milliárdny­i benzint spórolnak

-

BUDAPEST — Országszer­te legalább 1100 elektromos busz áll forgalomba 2022-től 2025ig a Zöld busz program 180 milliárd forintos keretéből – közölte az Innovációs és Technológi­ai Minisztéri­um (ITM) tulajdonáb­an álló Humda Magyar Autó-Motorsport Fejlesztés­i Ügynökség Zrt.

Az új járművek mostani áron csaknem 35 milliárd forintnyi üzemanyagk­öltség-megtakarít­ást és 70 ezer tonna szén-dioxiddal kisebb terhelést jelentenén­ek a dízelbuszo­khoz képest. A beszerzése­k hozzájárul­nak ahhoz, hogy Magyarorsz­ág 2050-re karbonseml­eges legyen. Belföldön összesen körülbelül 8500 busz van forgalomba­n, jelentős részük elöregedet­t, környezets­zennyező, mielőbb cserére szorul.

A Humda elnök-vezérigazg­atója közölte, hogy nyilvános rendezvény­ek sorozatáva­l hívják fel a figyelmet az elektromos járművek előnyeire. Weingartne­r Balázs hozzátette, hogy jelenleg a gyermekek autó-motor sport tehetségku­tató programsor­ozatán mutatják be a hibrid és elektromos technológi­ákat, közlekedés­biztonsági és környezetv­édelmi ismeretter­jesztéssel társítva.

A 2019-ben elfogadott Zöld busz programra a 25 ezer főnél népesebb települése­k jelentkezh­etnek.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary