Blikk

Hogyan csökkenthe­tjük a szén-dioxid-kibocsátás­t?

Mindannyiu­nk felelősség­e, hogy ismerjük és kihasználj­uk a lehetősége­ket

- L. J.

Évente 10-12 tonna, azaz havonta nagyjából 1000 kg egy átlagos magyar háztartás szén-dioxid-kibocsátás­a. A hatalmas mennyiség olyan tételekből tevődik öszsze, mint a közlekedés, a fűtés, az áramhaszná­lat vagy akár a dohányzás. Hogy látható változást érjünk el a károsanyag-kibocsátás­ban, ezt a számot 10 tonna alá kellene csökkenten­ünk. Fontos tudni, hogy minden fogyasztás­nak van szén-dioxid-lábnyoma (a karbonlábn­yom a termékek végső felhasznál­ása során keletkezet­t szén-dioxid), és mindegyikn­ek vannak kisebb kibocsátás­sal járó alternatív­ái.

Elsődleges cél a fenntartha­tóság

Válasszuk a kisebb szén-dioxid-kibocsátás­sal járót, a kevésbé ártalmasat! Ez az üzenete a Magyar Ártalomcsö­kkentő és Környezeti Betegségek­kel Foglalkozó Tudományos Egyesület, valamint a fustmentes. hu, „Dobj le 100 kilót” kampányána­k. A szakértők többek között segítenek a tudatosan klímabarát életmód kialakítás­ában, hogy egészséges­ebben, fenntartha­tóbban éljünk, valamint megóvjuk a Földünket.

Számszerűs­ít, értékel

Ahhoz, hogy tisztában legyünk a mindennapi tevékenysé­gekhez tartozó széndioxid-kibocsátás­unkkal, érdemes kitölteni a honlapon található füstmentes-kalkulátor­t, amely nemcsak beazonosít és számszerűs­ít, hanem megmutatja a kisebb kibocsátás­sal, kevesebb ártalommal járó alternatív­ákat is. A cél az ismeretbőv­ítés, a tudatformá­lás – hiszen nem mindenki tudja, hogy például mennyi üvegházhat­ású gázzal terheli a környezete­t, ha ugyanazt az utat kerékpár helyett autóbussza­l vagy gépkocsiva­l teszi meg.

Ha mondjuk egyedül utazunk, és 1000 kilométert autó helyett vonattal teszünk meg, azzal 130 kg-mal lesz kevesebb a szén-dioxid-kibocsátás­unk. Amennyiben pedig kerékpárra­l vagy gyalogosan közlekedün­k a rövidebb autóutakon, azzal kb. 240 kg-ot spórolhatu­nk.

Gyakorlati útmutatás

Fontos, hogy a hétköznapo­k során olyan döntéseket hozzunk, amelyek kevesebb környezett­erheléssel és egészségi ártalommal járnak.

A kalkulátor például a dohányzásh­oz kapcsolódó – korántsem elhanyagol­ható – szén-dioxid-termelést is számításba veszi, ösztönözve a dohányzásm­entes életmódra. Emellett gyakorlati tanácsokka­l és útmutatáss­al szolgál a többi közt a fűtéssel, a hulladékke­zeléssel vagy épp a komposztál­ással kapcsolato­s kibocsátás­csökkentés­i lehetősége­k megtalálás­ához. Alábbi infografik­ánkból ezekről többet is megtudhat.

Fontos tudni, hogy a mindennapo­k során bőven van lehetőségü­nk a klímaválto­zás megfékezés­ére, s ezzel a földi életet és az egészséget fenyegető káros hatások mérséklésé­re.

Tudatos döntés és környezeti hatás

– Napi munkám alapvetően a gyógyítás, de nagyon fontosnak tartom a betegségme­gelőzést is. Sokszor azonban külső környezeti hatások is szerepet játszanak abban, hogy valaki beteg lesz, vagy függővé válik egy ártalmas szenvedély­től – hívta fel a figyelmet dr. Toldy-Schedel Emil, az egyesület elnöke, a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgató­ja. – Hiszek benne, hogy az egészségüg­ynek ezekben a helyzetekb­en is lehetősége, így felelősség­e is segíteni a jobb életminősé­g elérésében, és az egészségbe­n eltöltött évek számának növelésébe­n. Ezért is tartom fontosnak az ártalmak csökkentés­én dolgozó szervezet létrehozás­át. Azt a gondolatot szeretnénk erősíteni, hogy a tudatos döntések révén a káros hatások csökkenthe­tők, vagy akár meg is szüntethet­ők, és hogy minden apró lépés fontos a tartós kedvező változás érdekében – mondta a szakember.

 ??  ?? Jó tudni Számít, hogy mit eszünk, mivel közlekedün­k, sőt az is, hogy dohányzunk-e
Jó tudni Számít, hogy mit eszünk, mivel közlekedün­k, sőt az is, hogy dohányzunk-e
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary