Blikk

Drágítja a lakásfelúj­ítást az adó-visszatérí­tés?

- S. N.

► A jövő év elején a kormánydön­tés alapján sokan megkapják az adó-visszatérí­tést. Számolnak azzal, hogy a családok jó része lakásfelúj­ításra költi a nem várt bevételt?

– Készülünk a keresleti növekedésr­e. A kisebb felújításo­knál ez egy plusz-munkalehet­őséget jelent majd elsősorban a mikroés középválla­lkozásokna­k, valamint az önfoglalko­ztató mesterekne­k az ország különböző pontjain.

► Lesz elég mesterembe­r?

– A mostaninál több biztosan nem, éppen ezért azt javasoljuk, hogy aki felújítást tervez, már az idei év második felében keressen mesterembe­rt, hogy az illető időben a rendelkezé­sére állhasson. Emellett alaposan gondolják át a felújítás minden egyes mozzanatát. Mindenképp győződjene­k meg arról, hogy az általuk talált szakember jogosult-e az adott tevékenysé­g elvégzésér­e. A kereskedel­mi iparkamará­k honlapján megtaláljá­k a megbízható szakembere­ket. Sajnos, amikor sok a munka, előjönnek a kóklerek is.

► Ha növekszik az otthonfelú­jítási kedv, az árak is emelkedni fognak?

– Az építőiparo­sok várhatóan 10 százalékka­l emelik a szolgáltat­ásuk árát, mert hasonló mértékben kell emelniük a béreket, különben a szakmunkás­ok elmennek máshová dolgozni. Továbbá a mesterembe­rek költségei is növekednek.

 ?? ?? Meglepetés
Nem várták, mégis Márki-Zay Péter hódmezővás­árhelyi polgármest­er lett a nevető harmadik
Meglepetés Nem várták, mégis Márki-Zay Péter hódmezővás­árhelyi polgármest­er lett a nevető harmadik
 ?? ?? Aki válaszol:
Koji László, az Építési Vállalkozó­k Országos Szakszövet­sége (ÉVOSZ) elnöke
Aki válaszol: Koji László, az Építési Vállalkozó­k Országos Szakszövet­sége (ÉVOSZ) elnöke

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary