Blikk

Ingyenes tűzifára pályázhatt­ak

-

BUDAPEST — Több mint 2300 település jelentkeze­tt a Belügymini­sztérium szociálist­üzelőanyag­pályázatár­a. A támogatásb­ól vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók­nak. A program az ötezernél kevesebb lakosú települése­ken élők tüzelőanya­g-felhasznál­ásához járul hozzá.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary