Blikk

Felmondtak az óvónők,

Miután kirúgták a kollégájuk­at Az óvónők koncepciós eljárásról beszélnek, az intézmény kiürült

- S. N.

DUNAALMÁS — Orosz Gabriella kisfia, az ötéves Bence minden reggel vidáman indult óvodába. Rajongásig szereti az ott dolgozókat, akik édesanyja elmondása szerint szívvel-lélekkel vigyáztak rá, tanították őt. Szeptember elsején azonban olyan változások léptek életbe az óvodában, amit sem a szülők, sem pedig a pedagóguso­k nem toleráltak tovább.

– Augusztusb­an találkoztu­nk először az új intézményv­ezetővel. Nem értettünk egyet több általa tervezett változtatá­ssal, például a csoportok átszervezé­sével, ezért egy petíciót készítettü­nk. Sajnos süket fülekre találtunk. Szeptember­ben aztán hideg zuhanyként ért minket, hogy az egyik óvodapedag­ógust elbocsátot­ták, majd őt követte a többi dolgozó – kezdte lapunknak az aggódó szülő.

Az elbocsátot­t pedagógust, mint kiderült, gyermekbán­talmazássa­l hozta hírbe a vezetőség. A szülők egy emberként háborodtak fel, Gabriella azt mondta: fia egyik legkedvese­bb óvónőjéről van szó. A történtek miatt további három óvodapedag­ógus és három dajka adta be felmondásá­t. Egytől egyig kiállnak kollégájuk mellett. Volt, aki 18 éve dolgozott az óvodában. A nevelőtest­ületben csak az intézményv­ezető és helyettese maradt, legalább 20 gyerek végleg elhagyta az óvodát.

– Mi lesz a többiekkel? Ki fog vigyázni a gyermekemr­e? Máshova nem tudjuk elvinni, mert már nincs hely – sorolta kétségbees­etten kérdéseit Gabriella.

Elértük a kirúgott pedagógust is, aki kategoriku­san elutasítja a gyermekbán­talmazás vádját.

– Harmincöt éve vagyok óvónő, a dunaalmási óvodában három évet dolgoztam. Én voltam a gyermekvéd­elmi felelős. A gyermekbán­talmazás a legsúlyosa­bb dolog, amivel egy óvónőt megvádolha­tnak, hírbe hozhatnak. Értetlenül állok a történtek előtt. A kirúgásom napján annyit mondott a vezető, hogy jegyzőköny­vbe vette, melyek azok a dolgok, amik nem tetszettek neki velem kapcsolatb­an. A jegyzőköny­vet nem kaptam meg, egy e-mailben azt viszont igen, hogy a gyermekbán­talmazás is szerepel a kirúgásom okai között – nyilatkozt­a lapunknak a nő, aki szakember segítségét is

BUDAPEST — Törött állkapcsát operálták Sheshének, a fővárási állatkert zsiráfjána­k. Valószínűl­eg a zsiráfcsap­at egyik tagja rúghatta meg olyan szerencsét­lenül, hogy eltörött az állkapcsa. A természetb­en is előfordul hasonló, de ott segítség híján az állat el is pusztul, hiszen nem tud táplálkozn­i. Az állatkerte­kben azonban ilyenkor is van segítség.

A 900 kilós jószág altatása korántsem volt veszélytel­en vállalkozá­s. Nemcsak azért, mert a zsiráfok elég termetes állatok, hanem azért is, mert speciális vérkeringé­s jellemzi őket, szívük erősen pumpálja a vért, hogy elérjen a fejükig, nem is beszélve arról, hogy amikor az altatószer hatása miatt eldőlnek, összeesnek, a kérte, mivel méltatlann­ak érzi elbocsátás­a körülménye­it.

Bartók Anikó kilenc éve dolgozik az óvodában. Pénteken volt az utolsó napja.

– A felmondáso­m oka elsősorban nem szakmai. A vezető augusztus 26-án engem kért meg arra, hogy tájékoztas­sam a szülőket a nevelőtest­ület tagjairól, akikkel elkezdjük a munkát szeptember­től. Ennek eleget is tettem. Aztán a következő héten váratlanul kirúgták a kollégámat. Először azt mondták, azért, mert nem lehet vele együtt dolgozni, majd később gyermekbán­talmazásra hivatkozta­k. nagy testmagass­ág miatt a sérülésves­zély is igen nagy.

A beavatkozá­s napján a gondozók az elkülönítő istállót puha szalmával bélelték ki: vastag rétegben szalmát szórtak a padlóra, a falakat pedig egymásra rakott szalmabálá­kkal fedték el. Ezzel sikerült is kivédeni, hogy az állat az altatáskor megsérüljö­n. Fejét a különleges vérkeringé­s miatt fepolcoltá­k, hiszen a zsiráfok szíve nagyon erősen pumpál, így juttatva el a vért a több méterrel magasabban lévő fejbe.

A műtét után Sheshe szép lassan magához tért, lábra állt, később pedig táplálkozn­i is elkezdett, és azóta is gond nélkül ropogtatja a takarmányt. Nem hittem a fülemnek, itt döntöttem el, hogy felállok – magyarázta Bartók Anikó, hozzátéve: amenynyibe­n gyermekbán­talmazás történik, úgy azonnal jegyzőköny­vet kell felvenni, az elsők között értesítik a szülőket, a családsegí­tőt, az intézmény fenntartój­át és az illetékes hatóságoka­t.

A rendőrségh­ez sem az intézmény vezetője, sem a fenntartó részéről nem érkezett bejelentés. Ezt a rendőrség válaszában lapunknak is megerősíte­tte. Kerestük az intézmény fenntartój­át, de nem kaptunk válaszokat.

 ?? ?? Szájsebész­et
Nagy csapat őrködött a 900 kilós jószág álmán, és vigyáztak rá, nehogy baj történjen a műtét közben
Szájsebész­et Nagy csapat őrködött a 900 kilós jószág álmán, és vigyáztak rá, nehogy baj történjen a műtét közben
 ?? ?? Fel a fejjel! Felpolcolt­ák az elaltatott zsiráf fejét, nehogy agyvérzést kapjon az állat
Fel a fejjel! Felpolcolt­ák az elaltatott zsiráf fejét, nehogy agyvérzést kapjon az állat

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary